Amsterdam Bereikbaar: waarom? 

In en rond Amsterdam wordt het steeds drukker. Om de regio goed bereikbaar te houden, staan er grote infraprojecten op de planning. Die zorgen voor extra overlast. Amsterdam Bereikbaar wil de verkeershinder verminderen door partijen in de gelegenheid te stellen werkzaamheden en maatregelen op elkaar af te stemmen. Zo zorgen we samen dat reizigers soepel van A naar B kunnen reizen.

Samen werken aan bereikbaarheid

Amsterdam Bereikbaar is een platform voor professionals. We brengen hen bij elkaar voor één gemeenschappelijk doel: de bereikbaarheid van de regio tijdens werkzaamheden optimaal houden. We koppelen en ondersteunen infrabeheerders en vervoerders als infraprojecten op dezelfde plek in dezelfde periode plaatsvinden.

Amsterdam Bereikbaar tot nu toe

Het fundament van Amsterdam Bereikbaar is gelegd: het samenwerkingsverband is een feit. De organisatie staat, de clusters zijn gevormd en we hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met Breikers. De volgende fase komt in zicht: stakeholders en reizigers betrekken.

Logo's van Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, ProRail, Provincie Zuid-Holland en Vervoerregio Amsterdam

Vijf grote spelers bundelen hun krachten

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, de Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en ProRail.

over ons