Amsterdam Bereikbaar tot nu toe

Als samenwerkingsverband hebben we tot nu toe vooral áchter de schermen werk verzet. Infrabeheerders, projecten en vervoerders sloegen de handen ineen: hiermee hebben we een fundament gelegd waar we vanaf nu verder op kunnen bouwen. Samen zetten we snel stappen om de regio bereikbaar te houden.

Projecten gebundeld in clusters

Amsterdam Bereikbaar is gebaseerd op de clusteraanpak. Clusters zijn gebieden in Amsterdam waar tegelijkertijd uitvoeringsprojecten plaatsvinden die overlappen en elkaar beïnvloeden, waardoor ze meer overlast veroorzaken dan ze afzonderlijk zouden doen. Amsterdam Bereikbaar zorgt ervoor dat de projecten binnen deze clusters bij elkaar komen, met het doel dat ze planningen en maatregelen op elkaar afstemmen. De komende tijd rollen we de clusteraanpak uit, zo zorgen we met elkaar dat Amsterdam tijdens de werkzaamheden zo bereikbaar mogelijk blijft.

Werkgeversaanpak via Breikers

Amsterdam Bereikbaar heeft samenwerkingsafspraken met NS en Breikers. Samen voeren we de werkgeversaanpak uit. Breikers motiveert werkgevers in de regio om slim en duurzaam met mobiliteit om te gaan. Bijvoorbeeld door werknemers aan te moedigen om met andere vervoermiddelen of buiten de spits te reizen, zodat piekmomenten afnemen. Deze aanpak kan bijdragen aan structurele gedragsverandering, waardoor de drukte tijdens de spits ook op langere termijn afneemt. De samenwerking met Breikers startte in 2019 in cluster Oost.

Volgende stap: de reiziger

In de loop van 2020 richten we onze communicatie steeds meer op de reiziger: hoe komt die het makkelijkst van A naar B? Relevant, want dat jaar starten er verschillende grote projecten die voor overlast zorgen, naast de projecten die al bezig zijn. Daarom geven we via Amsterdam Bereikbaar extra informatie, onder andere via deze website. We brengen reizigers op de hoogte van hinder en omleidingen en dragen alternatieven aan, zoals vaker fietsen, reizen buiten de spits en gebruikmaken van OV en P+R-garages.

Vrouw op Fiets en Man die naar rechts kijkt

We gaan voor een bereikbaar Amsterdam juist als het druk is

Wegen, sporen, tunnels: in Amsterdam wordt altijd wel ergens aan gewerkt. Soms tegelijkertijd. Dat zorgt voor extra verkeershinder. Wij brengen partijen bij elkaar om de regio bereikbaar te houden.

ambitie