Cluster Noord

Gebruik de interactieve kaart en ontdek welke infraprojecten in cluster Noord uitgevoerd (gaan) worden. Bij sommige projecten kun je doorklikken voor meer informatie over het project en de werkzaamheden.

Belangrijkste projecten cluster Noord

Groot onderhoud A10-noord

Rijkswaterstaat gaat in de zomer groot onderhoud uitvoeren op de A10-Noord. Dit werk zal enige verkeershinder met zich meebrengen. Momenteel wordt er gezocht naar geschikte data om dit project met zo weinig mogelijk hinder voor zowel omgeving als verkeer uit te voeren.

Bereikbaarheid Waterland

Onderhoud aan de bovenleiding van het spoor tussen Zaandam en Hoorn zorgt voor treinvrije periodes in het weekend. Dit kan extra verkeer op de A10 opleveren, zoals vervangend busvervoer of extra auto’s. Het advies is om de onderhoudswerkzaamheden aan de A10 in een ander weekend te plannen. Zo blijft de regio zo goed mogelijk bereikbaar.