Cluster Oost

Gebruik de interactieve kaart en ontdek welke infraprojecten in cluster Oost uitgevoerd (gaan) worden. Bij sommige projecten kan je doorklikken voor meer informatie over het project en de werkzaamheden.

Belangrijkste projecten cluster Oost

Piet Heintunnel 

Omdat de Piet Heintunnel moet worden aangepast aan de nieuwe wet tunnelveiligheid, is hij vanaf 1 mei 2019 dicht voor vrachtverkeer. Vrachtwagens worden tot halverwege 2021 officieel omgeleid via Noord (s116) en Diemen-Zuid (s112). Ook daar staan projecten gepland: in Noord aan de A10 en de IJdoornlaan, en bij Diemen aan de aansluiting met de A9. Op deze routes kan er dus af en toe zwaardere verkeershinder zijn.

Volgens de huidige planning is de Piet Heintunnel van 25 juni 2021 tot en met 30 juni 2022 gesloten. De tunnel is 1 jaar dicht voor al het verkeer, behalve voor tram 26. Die blijft gewoon rijden.

Meer weten? Klik hier voor de actuele informatie.

Piet Heintunnel

Muiderpoort-Bijlmer

Op het traject Muiderpoort–Bijlmer wordt aan het spoor gewerkt. Hiervoor is een afsluiting van het spoor nodig van 16 dagen. Buiten dat dit invloed heeft op het spoor, heeft dit ook invloed op het onderliggende wegennet.

Drukte vanuit Zuid

Terwijl de Piet Heintunnel wordt gerenoveerd, gaat het werk aan het Station Zuid van Zuidasdok (cluster Amsterdam-Zuid) door. Dat zorgt voor weekenden met extra files op de A10, vooral aan de zuid- en oostkant van Amsterdam. Om hinder te beperken, is het advies aan beide projecten: stem impactvolle fases af. Zo houden we Amsterdam aan de oostflank bereikbaar.