Cluster West

Gebruik de interactieve kaart en ontdek welke infraprojecten in cluster West uitgevoerd (gaan) worden. Bij sommige projecten kan je doorklikken voor meer informatie over het project en de werkzaamheden.

Belangrijkste projecten cluster West

Verkeershinder op de weg

De N200 tussen Amsterdam en Halfweg krijgt een flinke opknapbeurt. De dijk wordt verhoogd, het asfalt stiller, er komt een faunapassage onder de weg en de drinkwaterleidingen en Boezembruggen worden vervangen. Deze renovatie duurt tot medio 2020. Tegelijkertijd wordt de HOV Westtangent aangelegd tussen station Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Plaza. Deze Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) loopt dwars door Amsterdam Nieuw-West. Ook zijn er werkzaamheden aan de A10 en Nieuwe Hemweg. Een goede afstemming tussen deze projecten kan zware hinder beperken.

Cluster West

Reizen met de trein

Werkzaamheden aan het spoor tussen station Haarlem en station Amsterdam Sloterdijk vallen in dezelfde periode als de opknapbeurt van de N200. Wanneer het spoor afgesloten is, zal er meer verkeer over de N200 reizen. En andersom. Om hinder voor treinreizigers en automobilisten te voorkomen is het wenselijk om de werkzaamheden aan deze trajecten goed op elkaar af te stemmen.

Raakvlak Zuidasdok

Door verwachte hinder op de A10-west hebben de werkzaamheden in cluster West raakvlakken met project Zuidasdok. De gecombineerde werkzaamheden van de HOV Westtangent én Zuidasdok zorgen voor extra hinder.