Cluster Zuid

Gebruik de interactieve kaart en ontdek welke infraprojecten in cluster Zuid uitgevoerd (gaan) worden. Bij sommige projecten kan je doorklikken voor meer informatie over het project en de werkzaamheden.

Belangrijkste projecten cluster Zuid

Zuidasdok is de spil

Gezien de duur van de werkzaamheden aan het project Zuidasdok, gaat het soms voorkomen dat er in hetzelfde gebied ook andere projecten zijn. Het is daarom belangrijk de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Zo blijven de Zuidas, Amsterdam-Zuid en Amstelveen goed bereikbaar.

Werkzaamheden aan weg en spoor

De bereikbaarheid van de Zuidas komt mogelijk in het geding door verschillende werkzaamheden die samenvallen met project Zuidasdok. De Europaboulevard, Amstelveenseweg en De Boelelaan gaan op de schop, met gevolgen voor het wegverkeer. Tegelijkertijd zijn er werkzaamheden aan station Amsterdam-Zuid en is de Amstelveenlijn buiten dienst gesteld. Het regionale busverkeer tussen Amsterdam en Schiphol ondervindt hinder door werkzaamheden aan de brug van de Oude Haagseweg. Het openbaar vervoer biedt daardoor geen oplossing voor het beperken van de verkeershinder.

Druk op omleidingsroutes

Tijdens weekendafsluitingen van de A10 Zuid worden de President Kennedylaan en Amstelveenseweg ook gebruikt om de werkzaamheden rond het Zuidasdok te omzeilen. Het is dan van belang om op deze wegen geen werkzaamheden uit te voeren die het verkeer (extra) belemmeren.

Bereikbaarheid Amstelveen

De gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden aan de A10, A9, Amstelveenseweg en Beneluxbaan heeft invloed op de bereikbaarheid van Amstelveen. Vanaf de A9 en de A10 zijn er twee verbindingen richting Amstelveen. In de spitsperiode mag er maximaal één verbinding per route gesloten zijn.

Treinvrije periodes

Voor de bouw van Station Zuid zijn er regelmatig weekenden met minder of geen treinverkeer, soms in combinatie met afsluitingen van de A10-Zuid Dit zorgt voor meer verkeer op de weg. In deze periodes is het niet wenselijk om extra hinder te veroorzaken op wegen in de buurt van dit project.

Scheepvaart

De vaarroute Kostverlorenvaart-Ringvaart Oost ondervindt hinder door de werkzaamheden aan het Zuidasdok en de A9. De verbreding van de A9 leidt in de winterperiodes 2021-2022 en 2023-2024 tot blokkades van de brug over de ringvaart.