Actie nodig voor bruggen en kademuren in Amsterdam

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water. De grachten, de vaarten, de Amstel en het IJ zijn haar levensaders. De vele bruggen en kademuren ertussen verbinden de wijken en buurten met elkaar, en geven de stad karakter. Maar honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, is er dringend actie nodig.

Om hoeveel gaat het?

De gemeente is verantwoordelijk voor in totaal 1800 bruggen en 600 kilometer kade. Zo’n 850 verkeersbruggen en 200 kilometer kademuur pakken we met voorrang aan. Een flink deel hiervan ligt in de historische binnenstad. De opgave is groot en complex, de aanpak neemt vele jaren in beslag en zal veel van de stad vragen. Maar het biedt ook kansen voor de toekomst. Zoals het vernieuwen en vergroenen van kades en straten, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Of het verminderen van de overlast van het zware vrachtverkeer door meer vervoer over water te stimuleren – net zoals dat een paar honderd jaar geleden ook ging. Zo werken we met zijn allen aan de bereikbaarheid van de stad.

Brug Muidergracht Amsterdam


Wat gaan we doen?

We onderzoeken, bewaken en vernieuwen op grote schaal bruggen en kademuren. Waar nodig nemen we veiligheidsmaatregelen om ze in gebruik te houden. Ook werken we aan maatregelen om de voortdurende overbelasting van de bruggen en kades terug te dringen.

Effect op lopende projecten

Natuurlijk heeft dit effect op de lopende werkzaamheden aan weg en spoor en gezamenlijke verkeersprojecten in en om Amsterdam. Het maakt planningen nog complexer en het wordt uitdagender deze goed op elkaar af te stemmen. Amsterdam Bereikbaar werkt in clusters van projecten, waar ook de informatie over de bruggen en kademuren wordt meegenomen. Zodat we de hinder tot een minimum beperken en samen de stad bereikbaar en veilig houden.

Meer weten over bruggen en kademuren in Amsterdam? Ga dan naar de website van Gemeente Amsterdam en lees er alles over.

Bron: Gemeente Amsterdam