Een spannende tijd voor cluster Centrum

In het centrum van Amsterdam zijn er door de vele infraprojecten de nodige uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. Ook de komende jaren staan er projecten op de planning waardoor de bereikbaarheid onder druk komt te staan. Erika van der Heijden, senior projectcoördinator PHS Amsterdam Centraal en Geertjan Cronenberg, omgevingsmanager PHS Amsterdam Centraal zijn de trekkers van het cluster Centrum binnen Amsterdam Bereikbaar. Ze zijn beiden werkzaam voor ProRail die een groot aandeel heeft in de projecten die op de planning staan. Ze geven een kijkje in de keuken bij cluster Centrum.

Trekkers cluster Centrum Geertjan Cronenberg (links) en Erika van der Heijden (rechts)

 

Met de belangrijkste projecten om tafel

Binnen de clusters wordt er veel samengewerkt met professionals uit verschillende organisaties. Dit zijn vooral projectleiders en omgevingsmanagers van ProRail en de gemeente, voor projecten in het centrum. En ook met het GVB voor hun projecten en planning in het openbaar vervoer. Geertjan legt uit hoe deze samenwerking eruit ziet: ‘Er is een actueel overzicht van de belangrijkste projecten. We initiëren vier keer per jaar een overleg met deze projecten om onderling af te stemmen over de raakvlakken en knelpunten, en hoe deze zo goed mogelijk op te lossen. Hierin wordt ook de vlekkenkaart besproken die de raakvlakken visueel zichtbaar maakt. En we kunnen stapeleffecten modelleren. Dit is de optelsom van effecten van de verschillende projecten die gelijktijdig plaatsvinden.’

‘Het is heel positief dat we elkaar ontmoeten en gezamenlijke oplossingen bedenken. Het is soms wel lastig dat sommige projecten pas vlak van tevoren aanschuiven en bekend worden. Dit vraagt flexibiliteit van iedereen.’, zegt Erika.

Overleg cluster Centrum met projectleiders en omgevingsmanagers

 

Fietser en voetgangers

De samenwerking gaat veel verder dan alleen het cluster. Ook cluster overstijgend wordt er met elkaar afgestemd als het zaken betreft die breder zijn dan alleen het eigen cluster. ‘Bijvoorbeeld met cluster Oost voor de Zeeburgertunnel.’, zegt Geertjan. ‘Zo’n project ligt weliswaar in Amsterdam-Oost, maar heeft ook verkeerseffecten in het centrum.’

Ook wordt er opgetrokken met de werkgroepen van Amsterdam Bereikbaar. Erika vertelt: ‘In ons cluster speelt bereikbaarheid van fietsers en voetgangers een belangrijke rol, denk aan de vele toeristen en drukke fietspaden. De beschikbare informatie ten opzichte van het autoverkeer staat nog in de kinderschoenen. Er is meer inzicht nodig in bijvoorbeeld capaciteit, intensiteit, herkomst, bestemming en routes. Zodat we ook de bereikbaarheid voor langzaam verkeer beter kunnen meewegen bij de projecten en hier oplossingen voor kunnen bedenken.’

Geertjan gaat verder: ‘Hiervoor werken we samen met de werkgroep Monitoring & Evaluatie. Samen met hen gaan we tools ontwikkelen om ook langzaam verkeer beter te kunnen monitoren.’

Voorzijde van Amsterdam Centraal Station met voetgangers

 

Veel werkzaamheden op de planning

Erika vertelt wat er de komende tijd staat te gebeuren in cluster Centrum: ´Binnenkort gaat PHS Amsterdam volledig uit de startblokken. In 5 jaar tijd gaan we stap voor stap de perrons en voetgangerstunnels van het CS verbreden, zodat de reizigersgroei veilig kan worden afgewikkeld. Er moeten in de toekomst ook meer treinen terechtkunnen. Daarvoor gaan we sporen verleggen, bruggen aan de oostzijde vervangen en een vrije kruising maken bij de Dijksgracht.'

Geertjan vult aan: ‘Het start met een 9-daagse buitendienststelling van het station. Ook de Oostertoegangsbruggen worden tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Daarom krijgt tram 26 een tijdelijke eindhalte aan de IJ-zijde van het station. Tijdens de verbouwing blijft het station open en dat maakt de uitvoering een complexe, gefaseerde puzzel. Tegelijkertijd gaan de projecten in de omgeving ook gewoon door. En dat op één van de drukste knooppunten van treinen, fietsers en voetgangers. Er komt dus een spannende tijd aan.’

Werkzaamheden Amsterdam Centraal perron 1 aanbrengen roltrappen en liften.jpg