Gezocht: testrijders voor nieuwe en verbeterde navigatiediensten

Amsterdam Bereikbaar helpt het Europese project SOCRATES2.0 testrijders te vinden voor een proef met nieuwe en verbeterde navigatiediensten in de regio Amsterdam. We zoeken mensen die ondanks Corona toch de weg op moeten. Als testgebruiker ontvang je pro-actief route-advies bij dreigende files en verbeterde informatie en advies bij milieuzones. Meld je hier aan en doe mee via de apps van Flitsmeister, TomTom of Livecrowd Mobility. De proef loopt tot het einde van het jaar.

SOCRATES2.0 informatie- en navigatiesdiensten

Gecoördineerd verkeersmanagement

SOCRATES2.0 combineert beschikbare data van wegbeheerders, navigatiedienstverleners en weggebruikers. Dit is de basis voor het ontwikkelen van een gezamenlijk en gecoördineerd verkeersmanagement, en verbeterde informatie en adviezen aan weggebruikers door de overheid.

De strategische doelen van het verkeersmanagement zijn: ‘het verbeteren van de doorstroming en reistijden’ en ‘het verminderen van incidenten en emissies.’ De samenwerking gaat een stap verder dan tot nu toe het geval was. Niet alleen wegbeheerders, maar ook navigatiedienstverleners dragen hieraan actief bij.

Om de samenwerking in goede banen te leiden zijn er in SOCRATES2.0 nieuwe publiek private samenwerkingsmodellen ontwikkeld om de informatie- en navigatiediensten mogelijk te maken. Deze worden nu getest in de praktijk.

Test de informatie- en navigatiediensten

In de regio Amsterdam worden twee services getest van de informatie- en navigatiediensten:

  • Pro-actief route-advies bij dreigende files;
  • Informatie en advies bij milieuzones;

De informatie- en navigatiediensten bieden bij dreigende file tijdig een alternatieve route aan, nog voor de file er staat. Ook geeft de app informatie en advies bij milieuzones. Zo kom je niet alleen het snelst aan op je eindbestemming, maar draag je ook bij aan het verminderen van files op andere routes.

Uiteindelijk moet het gebruik van de diensten leiden tot winst voor alle betrokkenen; sneller, groener en veiliger verkeer voor de weggebruikers, kosteneffectief verkeersmanagement voor de overheid en nieuwe business cases voor marktpartijen.

Moet je ondanks Corona toch regelmatig de weg op in de regio Amsterdam en wil jij de slimme navigatiediensten testen? Word dan testrijder en meld je aan via www.socrates2.org/amsterdam

Zo werkt het

 

SOCRATES2.0 Medegefinancierd door EU

Partners SOCRATES2.0

Partners SOCRATES