Grotere aantallen en betere spreiding van deelscooters en deelbakfietsen in Amsterdam

Gemeente Amsterdam zet de komende jaren in op de groei van het aantal deelscooters en deelbakfietsen in Amsterdam. Met betere spreiding over de gehele stad. Ook op plekken waar dat nu niet of nauwelijks het geval is, zoals in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Hiermee wordt deelvervoer voor nog meer Amsterdammers een alternatief voor de privéauto en aanvulling op het openbaar vervoer. De gemeente gaat dat de komende jaren doen met deelscooteraanbieders Check en GO Sharing, en deelbakfietsaanbieder BAQME. Deze partijen zijn geselecteerd na een vergunningprocedure.

Voertuigenplafond voor deelscooters in centrum en De Pijp

Op 1 april a.s. gaan de vergunningen voor de deelscooter in en zullen er na een korte overgangsperiode in Amsterdam 1.200 deelscooters van Check en GO Sharing rijden. Nu zijn dat er nog 770. Binnen het centrum en De Pijp gaat een voertuigenplafond (een maximaal aantal) gelden van 300 deelscooters en binnen de Ring en onder het IJ gaat een voertuigenplafond gelden van 700 deelscooters (300 in Centrum en De Pijp + 400 in de ring daaromheen). Dat stimuleert de spreiding van de deelscooters over de gehele stad. Ook in de buurten waar de deelscooters nu nog niet of nauwelijks aanwezig zijn. In het centrum en De Pijp – waar de openbare ruimte schaars is – zal de komende jaren zoveel mogelijk worden ingezet op hubs en vaste scooterplekken. Het kunnen starten en afsluiten van de rit op iedere gewenste plek (free-floating) en daarmee gepaard gaande parkeeroverlast worden in dat gebied langzaam teruggedrongen.

Spreiding deelbakfietsen over de gehele stad

Vanaf de zomer start de gecontroleerde uitrol van in totaal 750 deelbakfietsen van BAQME verspreid over de gehele stad. Een flinke uitbreiding van het aantal van 110 deelbakfietsen dat nu bij wijze van experiment beschikbaar is in de Rivierenbuurt en Oost. De deelbakfietsen hebben een vaste parkeerplek. Dat betekent dat de deelbakfiets op dezelfde plek wordt teruggebracht als waar deze wordt opgehaald. Om ervoor te zorgen dat de deelbakfietsen in de gehele stad beschikbaar zijn, wordt in samenwerking met de stadsdelen gekeken naar waar de deelbakfietsen komen te staan.

Aanbod deelvervoer in Amsterdam neemt toe

De afgelopen twee jaar is het aanbod van deel(bak)fietsen, deelscooters en deelauto’s in de stad flink toegenomen. Amsterdam telt inmiddels bijna 5.000 deelvoertuigen. Het aanbod neemt de komende jaren alleen maar toe. Deelvervoer biedt veel voordelen. Dat is de reden dat steeds meer mensen ook kiezen voor deelvervoer. Het is gemakkelijker, voordeliger en er is meer aanbod dan je denkt. Bovendien is het duurzaam, goed voor de luchtkwaliteit en bespaart het parkeerruimte op straat. Ruimte voor voet- en fietspaden, en meer groen om te ontspannen en spelen.