Het Mobiliteitsteam Amsterdam Bereikbaar is van start

Er staan de komende jaren veel werkzaamheden op de planning op gemeentelijke, provinciale en rijkswegen en het spoor in en rond Amsterdam. Verschillende projecten raken elkaar én veel werkzaamheden raken dezelfde doelgroepen. Dit maakt het kansrijk en zelfs bijna onontkoombaar om samen op te trekken in mobiliteitsmaatregelen om ander reisgedrag te stimuleren. Voor deze projectoverstijgende inzet van mobiliteitsmaatregelen staat het Mobiliteitsteam van Amsterdam Bereikbaar aan de lat. We zijn sinds begin dit jaar gestart met het nieuwe kernteam, dat bestaat uit collega’s vanuit de verschillende werkgroepen binnen Amsterdam Bereikbaar.

Doel van het Mobiliteitsteam

Het Mobiliteitsteam houdt zich bezig met het realiseren van mobiliteitsmaatregelen over hinderprojecten heen. Zodat we op grotere schaal weggebruikers tijdens hinder (en hopelijk ook daarna) motiveren slim, anders of minder te reizen. We bieden kennis en capaciteit aan projecten om daadwerkelijk maatregelen van de grond te krijgen, en proberen daarin altijd een combinatie te maken van meerdere projecten. Het Mobiliteitsteam kijkt over de moederorganisaties heen en brengt kennis en uitvoeringskracht vanuit de moederorganisaties mee in het team. We borgen en delen opgedane kennis, zodat nieuwe hinderprojecten in de toekomst makkelijk kunnen aanhaken op en gebruikmaken van wat al eerder is bedacht/opgezet en we echt een beweging op gang brengen.

""

 

Werkgebieden

We richten ons op mobiliteitsmaatregelen; maatregelen die bijdragen aan ander reisgedrag tijdens wegwerkzaamheden. Hierbij kun je denken aan:

  • Goed voorbereid (geïnformeerd) op weg gaan
  • Niet reizen (thuiswerken, niet gaan winkelen of op bezoek etc.)
  • Ander vervoermiddel (veelal: ander vervoermiddel dan de auto)
  • Ander tijdstip (spitsmijden)
  • Andere route
""

 

Samenwerken met het Mobiliteitsteam

Werk je aan een hinderproject of (mobiliteits)programma waarbij je te maken hebt met maatregelen voor het stimuleren van ander reisgedrag of slimme reis- en routeinformatie? Dan kan het zomaar zijn dat wij binnenkort bij je aankloppen. Heb jij binnen je project of programma behoefte aan aanvullende kennis over mobiliteitsmaatregelen? Laat dan gelijk van je horen en misschien werk jij straks met ons samen aan een succesvolle mobiliteitsmaatregel. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Amanda of Gaetano via bereikbaar@amsterdam.nl

""