Netwerktafel monitoring en evaluatie: dinsdag 11 juni

Een aantal keer per jaar organiseert onze werkgroep Monitoring en Evaluatie een inhoudelijke netwerktafel op het gebied van verkeersmonitoring. Tijdens deze bijeenkomsten komen verkeer- en vervoersexperts en hun ‘klanten’ (bijvoorbeeld omgevingsmanagers) vanuit projecten en moederorganisaties in de regio Amsterdam bijeen om ervaringen uit te wisselen én om elkaar als vakgenoten gewoon weer eens te kunnen spreken.

Meld je aan

Op dit moment hebben we een vaste groep deelnemers. Maar er zijn ook andere professionals die baat hebben bij deze netwerktafel. Ben jij of ken jij zo iemand? Laat ons weten dat je wilt deelnemen via bereikbaar@amsterdam.nl

Programma 11 juni 2024

De bijeenkomst is op locatie, er wordt géén Teams-verbinding aangeboden.

14:00 – 14:45 Evaluatie Knip Weesperstraat

Tussen 12 juni en 23 juli 2023 onderzocht de Gemeente Amsterdam wat er op straat en in de directe omgeving gebeurt, als de Weesperstraat van 06.00 tot en met 23.00 uur werd afgesloten voor auto's. Rutger Veldhuijzen van Zanten neemt ons mee in de methoden en technieken die er zijn gebruikt voor het monitoren van de verkeerskundige effecten en maakt ons uiteraard ook deelgenoot van de conclusies die daaruit zijn getrokken.

""

 

14:45 – 15:45 Brainstorm gegevens Fietsverkeer

Vanuit Amsterdam Bereikbaar willen we graag ook op het gebied van fietsverkeer bijdragen aan het vervullen van de informatiebehoefte die leeft bij de bij ons aangesloten projecten. Onder leiding van Thijs Elsing en George Stern (beide verbonden aan Amsterdam Bereikbaar) gaan we hier interactief naar op zoek. Enerzijds doen we vanuit Amsterdam Bereikbaar een paar voorstellen, gebaseerd op bekende hiaten in de informatievoorziening, en de behoefte vanuit het AB-cluster ‘Centraal’. Anderzijds is er volop ruimte om vanuit de potentiële gebruiker (jij dus!) de eigen behoefte in te brengen óf de aangeboden ideeën aan te scherpen.

""

 

15:30 – 16:00 Rondje langs de velden

16:00 Einde