Noord/Zuidlijn is groot succes

De Noord/Zuidlijn is een groot succes. De nieuwe metrolijn en de aanpassing van het OV-netwerk hebben de grote reizigersgroei van voor corona kunnen opvangen. Tegelijk is de bovengrondse openbare ruimte verbeterd. Er zijn minder voertuigen gekomen en bussen en trams zijn niet drukker geworden. Er hebben zich ook geen onverwachte nadelige effecten voorgedaan. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam en de Beleidsevaluatie Lijnennetvisie van de Vervoerregio. De conclusie van de Impactstudie is dat de doelen die waren gesteld met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn, grotendeels zijn gehaald.

Noord Zuidlijn Amsterdam © Ge Dubbeldam

 

'De Noord/Zuidlijn voldoet aan de hoge verwachtingen'

Voorzitter van Vervoerregio Amsterdam, Egbert de Vries: “Het is goed te zien dat wat wij al dachten nu ook door objectief wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund: de Noord/Zuidlijn voldoet aan de hoge verwachtingen en draagt bij aan een prettiger en veiliger leefklimaat. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden de reizigers ook. Natuurlijk kunnen sommige zaken nog beter. De lat kan nog hoger. Daar gaan we met zijn allen aan werken.”

Bron: Vervoerregio Amsterdam 

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Oost
Alle werkzaamheden in Amsterdam Centrum
Alle werkzaamheden in Amsterdam Noord
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Alle werkzaamheden in Amsterdam West
Modaliteiten
Metro