Omgevingsvisie Amsterdam 2050

De ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam2050 is klaar. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met vrijgave van deze visie en de bijbehorende omgevingseffectrapportage.  Tot en met 3 maart 2021 heeft iedereen die dat wil de kans om hierover zijn/haar mening te geven. Download hier het volledige bestand. 

Glainess Adely-Copra Amsterdam in 2050 | Amsterdam Bereikbaar

 

Glainess Adely-Copra uit Zuidoost praat al langer mee. In Amsterdam Informeert vertelt ze wat er volgens haar zou moeten veranderen in 2050. 

Bron: Amsterdam 2050

Modaliteiten
Auto
Bus
Fiets
Metro
Tram
Trein