Snelheidscontourdiagram: een grafische weergave met veel verkeerskundig inzicht

De snelheidscontourdiagram is ook wel bekend onder de term snelheidscontourplot of tijd/wegdiagram. Het geeft verkeerskundigen informatie over het functioneren van verkeersnetwerken. Met kleuren wordt er aan een standaard X/Y diagram een derde dimensie toegevoegd. Op deze manier kan de verkeerskundige zien of er op een bepaalde route knelpunten zijn bij de doorstroming, hoe laat deze knelpunten zich voordoen, hoe lang ze duren, hoe lang de ontstane wachtrij is en hoe snel deze wachtrij zich opbouwt of weer afneemt.

Floating car data

Voor het gedeelte van het snelwegennetwerk dat is voorzien van signalering (het systeem dat Rijkswaterstaat gebruikt als filebeveiliging, waarbij de bekende matrixborden boven de weg de automobilist waarschuwen voor werkzaamheden of stilstaand verkeer verderop) bestaat deze mogelijkheid al heel lang. Maar nu is het ook mogelijk om deze diagrammen te maken voor routes die over wegen zonder signalering voeren. Dus ook provinciale wegen of stadswegen. Dit kan door gebruik te maken van ‘Floating Car Data’: gegevens van mobiele telefoons of in-car systemen.

Beschikbaarheid

Amsterdam Bereikbaar heeft deze functionaliteit ontwikkeld in samenwerking met het NDW. De eerste versie is nu afgerond. Het is via Dexter beschikbaar voor iedereen met toegang tot het NDW portaal. Voor heel Nederland en voor het hele wegennetwerk. In de toekomst gaan we de klantvriendelijkheid uitbreiden, dus heb je daarover suggesties, aarzel niet om die door te geven via bereikbaar@amsterdam.nl