Tram 25 blijft voorlopig op de Strawinskylaan

Tram 25 (Westwijk - Station Zuid) houdt voorlopig zijn begin- en eindhalte op de Strawinskylaan. De tijdelijke eindhalte op de Eduard van Beinumstraat komt er toch niet. Nog dit jaar wordt het perron verbreed en de oversteek op de Strawinskylaan verbeterd.

tram-op-de-Strawinskylaan


Onze partner Vervoerregio Amsterdam onderzoekt of het financieel haalbaar is om, zodra station Amsterdam Zuid is uitgebreid met een extra passage (uiterlijk in 2027), de tijdelijke eindhalte te verplaatsen naar een nieuw te realiseren begin- en eindhalte op de Parnassusweg. Het besluit hierover verwacht de Vervoerregio rond de zomer van 2022.

Veel verplaatsingen

Tram 25 (station Zuid – Westwijk) zou in 2022 een begin- en eindhalte krijgen op de Eduard van Beinumstraat. Van deze plek zou de tram ongeveer vijf jaar gebruikmaken, totdat Zuidasdok die locatie nodig heeft voor het ondergronds brengen van de A10. Dan zou de begin- en eindhalte van lijn 25 terug verhuizen naar de Strawinskylaan om uiteindelijk na enkele jaren weer verplaatst te worden naar het definitieve tramstation op het dak van de zuidelijke A10-tunnel.  Veel verplaatsingen en aanpassingen dus, aan de diverse haltes. Bovendien bleek de totale investering die nodig is voor nieuwbouw en het later verwijderen van de halte aan de Eduard van Beinumstraat te hoog voor de relatief korte periode van 5 jaar. Uit nader onderzoek in afgelopen maanden is gebleken dat er een goedkopere variant mogelijk is bij de Parnassusweg, waar lijn 25 dan ook een keervoorziening krijgt.

Halte Strawinskylaan verbeteren

Bij de nu gekozen oplossing, doet de Vervoerregio voor de korte termijn (nog in 2022) diverse aanpassingen aan de halte Strawinskylaan om de capaciteit en veiligheid te verbeteren. Denk aan bredere perrons, verbeterde oversteken en andere kleine aanpassingen om de overstaproute naar de huidige ingang van station Zuid comfortabeler en sociaal veiliger te maken.

Definitieve locatie

Dit besluit betreft de overgangsperiode totdat het tramstation met de definitieve begin- en eindhalte van lijn 25 beschikbaar komt aan de Arnold Schönberglaan, op het dak van de toekomstige zuidelijke tunnel van de A10. Dat is naar verwachting uiterlijk in 2031.

Bron: Zuidas.nl

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Modaliteiten
Tram