Veel werk aan weg en spoor in en rondom Amsterdam: check je reis!

In 2024 en ook de jaren daarna wordt er op veel plekken in en rondom Amsterdam gewerkt aan weg en spoor. Advies aan reizigers: check de actuele verkeersinformatie voordat je op pad gaat. Het is nu al drukker op de wegen dan voor de coronajaren en met al het werk dat op stapel staat, is hinder te verwachten. Dat alles maakt een goede reisplanning vooraf noodzakelijk. De werkzaamheden zijn nodig om de infrastructuur op orde te houden én om Amsterdam bereikbaar te houden voor de toekomst. Het gaat om zowel renovatieprojecten als om uitbreiding van wegen en spoorwegen. De regio Amsterdam groeit en de infrastructuur moet meegroeien.

Een greep uit de grotere werkzaamheden voor 2024 die we alvast kunnen noemen:

Eerste kwartaal

 • de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht, waar Rijkswaterstaat al bezig is.
 • de verbetering van de trambaan op de Zeeburgerdijk tussen de Mauritskade en de Panamalaan door GVB is al bezig. De rijbaan is afgesloten. De werkzaamheden duren tot half maart.
 • in deze periode, verspreid over zes weekenden is geen treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk/Amsterdam Centraal.
 • voor en tijdens de voorjaarsvakantie zijn er diverse werkzaamheden tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal.

Tweede kwartaal

 • de korte Muiderweg wordt opnieuw ingericht. Start van deze werkzaamheden in deze periode en loopt door tot 2026.
 • In deze periode staat onderhoud aan het kruispunt Wibautstraat – Ringdijk gepland. De weg gaat dan van 4 naar 2 rijstroken.
 • de gemeente werkt aan de weg en de viaducten op de Gooiseweg Noord tussen Betondorp en het Vensterpark. Er is in die periode een in plaats van twee rijstroken beschikbaar.
 • verspreid over twee weekenden geen treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk/Amsterdam Centraal.
 • in de meivakantie zijn er diverse werkzaamheden tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal.
 • Rijkswaterstaat versterkt de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Dit gaat grote verkeershinder opleveren tussen april en september, ook voor verkeer van en naar Amsterdam.

Derde kwartaal

 • Zuidasdok:
  • aangepaste dienstregeling voor de metro gedurende de zomervakantie, meerdere nachtafsluitingen en een weekendafsluiting van de A10 Zuid richting A4/Schiphol voor de vernieuwing van station Amsterdam Zuid.
  • weekendafsluitingen van de A10 Zuid richting Utrecht voor de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Ook wordt in deze rijrichting de spitstrook omgezet in een  permanente rijstrook.
 • In de zomer komt de ombouw van Amsterdam Centraal in een stroomversnelling. Meerdere sporen gaan dan gelijktijdig buitendienst. Dit betekent dat veel treinen op een ander spoor vertrekken.
 • in de zomer werkt Rijkswaterstaat ook aan de verbetering van de brandwerendheid van de Tweede Coentunnel. Dit geeft beperkte hinder. De wisselbuis gaat dicht
 • in dezelfde periode start Rijkswaterstaat met het vervangen van de geluidsschermen langs de A10 Noord. Een aantal rijstroken wordt versmald en er geldt in die periode een snelheidsbeperking.
 • ook voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A10 Oost. Ook hierbij is sprake van beperkte hinder.

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat vinden gefaseerd plaats in de zomer omdat er dan minder verkeer op de weg is.

Vierde kwartaal

 • onderhoud aan de Middenweg in Amsterdam tussen A10 en Park Frankendael.
 • herinrichting van de Bijlmerdreef Oost tussen Foppingadreef en Flierbosdreef, inclusief de kruispunten.
 • werkzaamheden aan de Ovonde (ovale rotonde) op de Gooiseweg, er komt een extra rijbaan voor de hoogwaardige busverbinding tussen IJburg, Weesp en Zuidoost.
 • Zuidasdok:
  • weekendafsluitingen van de A10 Zuid ter hoogte van knooppunt De Nieuwe Meer.
  • in november aangepaste dienstregeling voor treinen (9 dagen) vanwege werkzaamheden aan het perron.

Er is meer

Naast deze werkzaamheden zijn er meer grote werkzaamheden die in 2024 plaats gaan vinden. Die melden we later dit jaar omdat aanbestedingen op dit moment nog lopen en de planning nog kan wijzigen als de uitvoering wordt afgestemd met betrokken aannemers.
Ook zijn er veel kleinere werkzaamheden die minder impact hebben op de grote reizigersstromen maar voor bewoners rondom deze werkzaamheden wel voor hinder kunnen zorgen.
Over alle werkzaamheden communiceren de afzonderlijke projecten zodra de data en meer details bekend zijn.

Achter de schermen

Werkzaamheden aan weg en spoor in de regio Amsterdam worden nauwgezet op elkaar afgestemd via het samenwerkingsplatform Amsterdam Bereikbaar. Hierin werken de Provincie Noord-Holland, Vervoerregio, GVB, Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam met elkaar samen om Amsterdam bij deze grote opgaven zo goed mogelijk begaanbaar en bereikbaar te houden.
Ook Breikers is betrokken bij ons netwerk. Zij ondersteunen werkgevers om hinder voor hun werknemers bij werkzaamheden zo veel mogelijk te vermijden of beperken. Ze denken mee over alternatieve (reis)mogelijkheden.

Check je reis!

Ook al stemmen we de werkzaamheden goed op elkaar af, het is niet te voorkomen dat reizigers hinder hebben van werkzaamheden. Daarom adviseren wij om in 2024 en de jaren erna, wanneer we ook veel op de planning hebben staan, goed voorbereid op reis te gaan en actuele verkeersinformatie te checken via www.vananaarbeter.nl en routeplanners zoals google maps, Waze en openbaar vervoer apps, zoals van NS en Gappie van de GVB.

Toekomst

Veel infrastructuur is toe aan renovatie omdat het in dezelfde periode is aangelegd, maar uitbreiding is ook nodig omdat er de komende jaren veel woningen bij komen in de regio Amsterdam. De beheerders van infrastructuur staan voor een grote opgave. De komende jaren wordt er daarom veel en deels ook tegelijk gewerkt aan weg en spoor.

External video URL

 

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Oost
Alle werkzaamheden in Amsterdam Centrum
Alle werkzaamheden in Amsterdam Noord
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Modaliteiten
Auto
Bus
Lopend
Fiets
Metro
Tram
Trein