Verkeerskundige kennis uitwisselen bij onze netwerktafel

Op de hoogte blijven van nieuwe verkeerskundige hulpmiddelen, weten hoe het eraan toe gaat bij andere infraprojecten en netwerken met collega’s. Vier keer per jaar organiseert de werkgroep monitoring en evaluatie van Amsterdam Bereikbaar de ‘netwerktafel monitoring en evaluatie’. De eerstvolgende bijeenkomst is in maart. En jij kunt erbij zijn.

Meld je aan

Op dit moment hebben we een vaste groep deelnemers. Maar er zijn ook andere professionals die baat hebben bij deze netwerktafel. Ben jij of ken jij zo iemand? Laat ons weten dat je wilt deelnemen via bereikbaar@amsterdam.nl

Doel van de netwerktafel

We brengen professionals bij elkaar die zich bezighouden met het monitoren/evalueren van de mobiliteit. Dit zijn deskundigen op het gebied van verkeers- en vervoersstromen en/of verkeers- en vervoersdata. En we nodigen professionals uit die voor de uitvoering van hun taken belang hebben bij een goede monitoring: projectleiders, omgevingsmanagers en verkeersmanagers van projecten die invloed hebben op de doorstroming van het autoverkeer, openbaar vervoer of langzaam verkeer.

Door deze twee groepen professionals bij elkaar te brengen ontstaan er goede inzichten en mogelijkheden: 

 1. Inhoud: We delen best practices. Denk aan presentaties vanuit projecten die op een bepaalde manier de mobiliteit hebben gemonitord en/of geëvalueerd. Welke methoden zijn er gebruikt? Hoe beviel dit?
 2. Efficiëntie: We kopen gezamenlijk een tool in of stellen bestaande tools beschikbaar. Heeft een project een handige tool ingekocht? Dan bekijken we of deze ook beschikbaar is voor andere projecten. Of is er data ingekocht die na afloop van een project nog bruikbaar is? Als het mogelijk is nemen we het beheer over zodat we het kunnen inzetten bij andere projecten. Ook kunnen we kijken naar de mogelijkheden om ontbrekende gegevens gezamenlijk in te kopen.
 3. Netwerken: We bieden de mogelijkheid om informeel met elkaar bij te praten. Het is altijd prettig om vakgenoten tegen te komen en kennis uit te wisselen.

Netwerktafels in 2024

 • Maandag 4 maart 14:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 27 juni 14:00 – 16:00 uur
 • Dinsdag 3 september 14:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 14 november 9:30 – 11:30 uur

Mogelijke onderwerpen in 2024

De agenda van de netwerktafel ziet er steeds anders uit. Onderwerpen die het komende jaar waarschijnlijk aan bod komen:

 • Presentatie van de Amsterdam Bereikbaar ov-tool die ov-vertragingen en gerealiseerde rijtijden inzichtelijk maakt. (Maart 2024)
 • Het onderling delen van ov-data: wat kan wel en wat kan niet? (Maart 2024)
 • Resultaten monitoring weekendafsluitingen A10 Zuid in het kader van Zuidasdok. (Maart 2024)
 • Het ter beschikking stellen van de (regionale) monitoring- en evaluatietool van Zuidasdok aan andere projecten.
 • Het doorontwikkelen van deze tool, en ophalen van klantwensen bij potentiële nieuwe gebruikers.
 • Kennis uitwisselen over beschikbare data en dashboards op het gebied van fietsverkeer.
 • Het vaststellen van witte vlekken in de nu beschikbare fiets- en ov-data. En bepalen of het nuttig is om deze witte vlekken te gaan inkleuren vanuit Amsterdam Bereikbaar.
 • Het opzetten van een gezamenlijke kennisbibliotheek met diverse verkeerskundige rapportages gericht op onze regio.
Netwerktafel monitoring en evaluatie