Vijf organisaties tekenen weer voor vier jaar Amsterdam Bereikbaar

Vertrouwen tussen collega’s, het ontzettend sterke netwerk en het gezamenlijke belang”

Samenwerkingsplatform Amsterdam Bereikbaar heeft haar nut bewezen en de directeuren van de vijf moederorganisaties tekenden gistermiddag – op een boot, met knipoog dat we dan de wegen in Amsterdam niet zouden belasten – het hernieuwde samenwerkingsdocument voor de komende vier jaar.

External video URL


In 2022 werd na een uitgebreide evaluatie besloten de samenwerking de komende jaren door te zetten. Amsterdam Bereikbaar heeft haar nut bewezen. Hoe? Alex Colthoff, directeur Projecten bij Vervoerregio Amsterdam: “Vertrouwen tussen collega’s, het ontzettend sterke netwerk en het gezamenlijke belang zorgden daarvoor.”

Amsterdam Bereikbaar ondertekenmoment

Vijf directeuren tekenden voor de hernieuwde samenwerking in Amsterdam Bereikbaar. Van links naar rechts: Nienke Bagchus directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat, David Rus Sectormanager Netwerkmanagement en Gebruik van de provincie Noord-Holland, Alex Colthoff directeur Projecten bij Vervoerregio Amsterdam, Harro Homan regiodirecteur Randstad Noord van ProRail en Iris van Scheppingen directeur Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam.

Netwerk
“Bij AB is er een komen en gaan van mensen. Binnen een organisatie kan dat verschillend geïnterpreteerd worden. Bij AB zien we dit als een kracht. Iedere medewerker van onze organisaties die deelgenoot is geweest van Amsterdam Bereikbaar gaat nooit helemaal weg, maar neemt het netwerk in het bewustzijn mee naar een volgende rol. Wetend dat je elkaar actief moet blijven opzoeken om samen regionale problemen het hoofd te bieden”, aldus Iris van Scheppingen, die als directeur Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam, Stadsregisseur Gert Oosting verving. Zij  verwoordt daarmee precies wat er uit de evaluatie kwam. De kracht van Amsterdam Bereikbaar is het netwerk, het elkaar weten te vinden, het kunnen oplossen van knelpunten als de bereikbaarheid in en om Amsterdam in het geding lijkt te komen voor de reizigers.

Mobiliteitsmaatregelen
In Amsterdam Bereikbaar worden de knelpunten bij werkzaamheden op de kortere en de langere termijn in kaart gebracht en wordt gestuurd op afstemming. Daarnaast biedt het netwerk een lange lijst aan oplossingen en monitoringtools. En precies daar gaan we de komende jaren nog meer op inzetten. Zorgen dat kennis en expertise gedeeld wordt met mobiliteitsprofessionals in het netwerk. De vijf partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, Vervoersregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben in de hernieuwde samenwerkingsafspraken vastgelegd dat ze nadrukkelijker gaan sturen op het gebruik van mobiliteitsmaatregelen in de projecten waaraan zij opdracht geven.

Toolbox
David Rus, Sectormanager Netwerkmanagement en Gebruik van de provincie Noord-Holland: “Onze toolbox smart mobility wordt inmiddels toegepast bij diverse projecten in het AB netwerk.”
En de samenwerking wordt de komende jaren verder uitgebreid, waarbij niet alleen wordt gekeken hoe we de reizigers op alternatieve manieren van A naar B kunnen krijgen, maar ook hoe dat duurzamer kan en liefst ook blijvend, als de werkzaamheden zijn afgerond. Harro Homan, regiodirecteur Randstad Noord van ProRail vult David aan: “Werkzaamheden aan de weg bieden een kans om mensen te laten kiezen voor fiets en OV; bij ons gaat het al om OV. Maar wellicht dat we de komende jaren nog creatiever kunnen zijn om dit beter/meer uit te nutten”.

Proosten
Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Oost
Alle werkzaamheden in Amsterdam Centrum
Alle werkzaamheden in Amsterdam Noord
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Modaliteiten
Auto
Bus
Fiets
Metro
Tram
Trein