Zuidas: Tijdelijke bouwweg Prinses Irenestraat – Parnassusweg

De Prinses Irenestraat ondergaat een flinke transformatie. Er wordt een tijdelijke aansluiting voor bouwverkeer tussen de Parnassusweg en de Prinses Irenestraat aangelegd. Hiermee voorkomen we dat bouwverkeer voor het project PI59 door de buurt zal rijden. Tussen 19 en 27 februari 2022 wordt de bouwweg aangelegd. 

Kaartje werkzaamheden Prinses Irenestraat-Parnassusweg

 

 

   19 tot en met 27 februari

  De tijdelijke bouwweg wordt in de krokusvakantie aangelegd, tussen zaterdag 19 en zondag 27 februari 2022, omdat het qua verkeer dan wat rustiger is. Gedurende deze tien dagen is er geen fiets- of voetgangersverkeer mogelijk tussen de twee straten. Omrijden of omlopen kan dan via het Strawinskypad. Omwonenden kunnen doordeweeks vanaf 7:00 uur geluidshinder ondervinden, in de weekeinden is dat vanaf 9:00 uur. In de weekeinden kan de aannemer wel vanaf 7:00 uur het werk voorbereiden, maar dit zou geen geluidshinder mogen geven.

  Slagbomen en verkeersregelaar

  Na 27 februari kunnen fietsers en voetgangers weer doorsteken tussen de Parnassusweg en de Prinses Irenestraat. Twee slagbomen zullen dan voorkomen dat fietsers en voetgangers oversteken op het moment dat een vrachtwagen het bouwterrein op- of afrijdt. Een verkeersregelaar leidt het verkeer in goede banen. De tijdelijke bouwweg is nadrukkelijk alleen toegankelijk voor bouwverkeer en wordt ’s nachts voor alle verkeer afgesloten. Het gewone verkeer kan dus geen gebruik maken van de aansluiting.

  bron: Zuidas

  Cluster
  Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
  Modaliteiten
  Auto
  Bus
  Fiets
  Projecten
  Tijdelijke bouwweg Prinses Irenestraat – Parnassusweg