Zo is Amsterdam Bereikbaar georganiseerd

Organogram Amsterdam Bereikbaar

Bestuurlijk overleg Platform Mobiliteit

Het Platform Mobiliteit van Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de bestuurlijk opdrachtgever van Amsterdam Bereikbaar.

Directeurenoverleg Amsterdam Bereikbaar

In het directeurenoverleg (DO) zijn alle samenwerkingspartners van Amsterdam Bereikbaar vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg nemen ze beslissingen over de opgave, scope en middelen. De leden van dit overleg zijn opdrachtgever van het regisseursteam.

Regisseurs

Het regisseursteam bestaat uit medewerkers van de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, de Gemeente Amsterdam en ProRail. In dit team worden de visies en belangen van de samenwerkingspartners op elkaar afgestemd. Het regisseursteam stuurt de werkgroepen aan en rapporteert aan het directeurenoverleg.

Procesmanagement en ondersteuning

Het regisseursteam wordt ondersteund door stafmedewerkers. Zij helpen bij de voorbereiding van het directeurenoverleg en andere vergaderingen, en bij het intakeproces van opdrachten naar de werkgroepen.

Clusters

In een cluster bundelen we alle projecten die binnen dezelfde tijd in een bepaald gebied plaatsvinden, en samen voor extra hinder zorgen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de werkzaamheden en de verwachte hinder voor reizigers. Vervolgens stemmen we de projecten op elkaar af en verlichten we de hinder zo veel mogelijk.

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep zorgt dat de verschillende partijen hun communicatie op elkaar afstemmen. Het doel hiervan is om een eenduidige boodschap en reisalternatieven aan reizigers te bieden.

Werkgroep Community

De werkgroep Community stimuleert de samenwerking tussen de partners van Amsterdam Bereikbaar. De werkgroep werkt aan manieren om alle medewerkers van Amsterdam Bereikbaar zo soepel mogelijk samen te laten werken. Bijvoorbeeld door deze website op te zetten.

Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen

De Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen werkt aan de ontwikkeling van acties en maatregelen op korte termijn die door alle projecten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld maatregelen die reizigers stimuleren om met de fiets of het OV te reizen.

Werkgroep Monitoring & Evaluatie

De werkgroep Monitoring & Evaluatie onderzoekt welke gevolgen projecten en evenementen hebben voor de bereikbaarheid van een gebied en de hinderbeleving van reizigers. Vervolgens onderzoekt de werkgroep of maatregelen effectief zijn of zijn geweest. Dat levert informatie waar de clusters mee aan de slag kunnen Daarnaast ontwikkelt de werkgroep tools voor de clusters.

We clusteren projecten en werken samen aan bereikbaarheid

We houden Amsterdam toegankelijk door samen te werken in clusters: een groep infraprojecten in dezelfde periode in hetzelfde gebied. Zo kunnen we planning, maatregelen en communicatie op elkaar afstemmen.

werkwijze

Vrouw op Fiets en Man die naar rechts kijkt