Wie doen mee?

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en ProRail. Daarnaast is NS als spoorvervoerder aangesloten. Het Platform Mobiliteit van Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de bestuurlijk opdrachtgever.

Bereikbaarheid vergroten

Amsterdam Bereikbaar heeft als doel om de regio zo bereikbaar mogelijk te houden. Daarin gaan we een stap verder dan alle betrokken partijen afzonderlijk zouden doen. Door grote projecten met elkaar te verbinden en planningen en communicatie op elkaar af te stemmen, beperken we samen meer verkeershinder.

De kracht van samen

Op 11 maart 2019 ondertekenden de directeuren van de partnerorganisaties van Amsterdam Bereikbaar het samenwerkingsdocument 'De Kracht van Samen'. In dit document zijn de doelstellingen, uitgangspunten en afspraken van onze samenwerking vastgelegd.

De partners van Amsterdam Bereikbaar stellen middelen en medewerkers beschikbaar. In ons organogram vind je meer informatie over onze organisatie.