Wie is Amsterdam Bereikbaar?

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen vijf grote infrapartners: Gemeente Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast is NS als spoorvervoerder aangesloten en Breikers voor de verbinding met werkgevers. We hebben als doel om de regio zo bereikbaar mogelijk te houden, ook tijdens werkzaamheden. Daarin gaan we een stap verder dan alle betrokken partijen afzonderlijk zouden doen. Door grote projecten met elkaar te verbinden en planningen en communicatie op elkaar af te stemmen, beperken we samen meer verkeershinder. 

Contact voor persvragen

Met persvragen kunt u terecht bij de woordvoerders van de verschillende moederorganisaties.

amsterdambereikbaar_ns_logo

Nederlandse Spoorwegen

Carola Belderbos
E carola.belderbos@ns.nl
T 06 - 4726 8397

amsterdambereikbaar_rijkswaterstaat_logo

Rijkswaterstaat

Erik Suik / Joyce Duivenvoorde
E perszaken-wnn@rws.nl
T 088 - 7974517

 

amsterdambereikbaar_prorail_logo

ProRail

Willem van Ewijk
E willem.vanewijk@prorail.nl
T 06 - 1449 0606

 

amsterdambereikbaar_provincienoordholland_logo

Provincie Noord-Holland

Linda Oudendijk
oudendijkl@noord-holland.nl

 

Logo Breikers | Amsterdam Bereikbaar.jpeg

Breikers

Wendel Kind
E info@wijzijnbreikers.nl

amsterdambereikbaar_gemeenteamsterdam_logo

Gemeente Amsterdam 

Nika Haspels
n.haspels@amsterdam.nl
T 06 8364 0524

Robbin van Pelt
r.van.pelt@amsterdam.nl
T 06 4135 0101

amsterdambereikbaar_vervoerregioamsterdam_logo

Vervoerregio Amsterdam

Iris Boxem
i.boxem@vervoerregio.nl