Voor pers

Wie is Amsterdam Bereikbaar?

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen vijf grote infrapartners: Gemeente Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast is NS als spoorvervoerder aangesloten en Breikers, voor de verbinding met werkgevers. Amsterdam Bereikbaar heeft als doel om de regio zo bereikbaar mogelijk te houden, ook tijdens werkzaamheden. Daarin gaan we een stap verder dan alle betrokken partijen afzonderlijk zouden doen. Door grote projecten met elkaar te verbinden en planningen en communicatie op elkaar af te stemmen, beperken we samen meer verkeershinder en blijven we zorgen voor een positieve reisbeleving.

Persberichten

Amsterdam Bereikbaar tijdens zomer vol werkzaamheden - verschenen 16 juni 2020

  Contact voor persvragen

  Met persvragen kunt u terecht bij de woordvoerders van de verschillende moederorganisaties.

  Gemeente Amsterdam 
  Margreet Hoedjes
  E m.hoedjes@amsterdam.nl
  T 06 - 10368176

  Rijkswaterstaat
  Erik Suik / Joyce Duivenvoorde
  E perszaken-wnn@rws.nl
  T 088 - 7974517

  ProRail
  Willem van Ewijk
  E willem.vanewijk@prorail.nl
  T 06 - 1449 0606

  Provincie Noord-Holland
  Selina Douma
  E doumas@noord-holland.nl
  T 06 - 2861 9377

  Vervoerregio Amsterdam
  Hedy Luchtmeyer
  E h.luchtmeyer@vervoerregio.nl
  T 06 - 3192 4130

  Nederlandse Spoorwegen
  Carola Belderbos
  E carola.belderbos@ns.nl
  T 06 - 4726 8397

  Breikers
  Wendel Kind
  E info@wijzijnbreikers.nl