Samen werken aan bereikbaarheid

Amsterdam Bereikbaar is een platform voor mobiliteitsprofessionals. We zorgen dat je elkaar makkelijk weet te vinden en bieden handige tools, met één gemeenschappelijk doel: de bereikbaarheid van de regio tijdens werkzaamheden optimaal houden. We koppelen en ondersteunen infrabeheerders en vervoerders als infraprojecten op dezelfde plek in dezelfde periode plaatsvinden.

AT5 Het Verkeer 16-daagse afsluiting spoor Amstel

Haak aan bij andere infra-professionals

Amsterdam Bereikbaar heeft verschillende samenwerkingsverbanden waarbij je kunt aanhaken. Zo hebben we de regio onderverdeeld in clusters: gebieden waar in dezelfde periode meerdere projecten tegelijk plaatsvinden. Binnen een cluster stem je je planning, maatregelen en communicatie makkelijk af met andere infrapartijen. Je kunt ook de hulp van gespecialiseerde werkgroepen inschakelen.

Naar werkwijze

Tools om je infraprojecten te ondersteunen

Heeft je project impact op de bereikbaarheid van de regio Amsterdam? Je kunt bij ons terecht voor verschillende tools om de verkeershinder te beperken, en omwonenden en reizigers goed te informeren. We bieden hulpmiddelen op het gebied van monitoring en evaluatie, communicatie en mobiliteitsmaatregelen.

Naar de tools

Dam | Amsterdam Bereikbaar

Maak impact met werkgevers

Werkgevers zijn een belangrijke schakel in het terugdringen van de verkeersdrukte. Om ook hen bij onze missie te betrekken, hebben we samen met Breikers de werkgeversaanpak opgezet. Een makkelijke manier om grote groepen reizigers te bereiken.

Naar de werkgeversaanpak

Vijf grote spelers bundelen de krachten

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-HollandRijkswaterstaatGemeente AmsterdamVervoerregio Amsterdam en ProRail.

Over Amsterdam Bereikbaar

partners Amsterdam Bereikbaar.png

Kunnen we helpen met de bereikbaarheid van je project?

Wil je meer weten over Amsterdam Bereikbaar, heb je vragen rondom het thema mobiliteit of ben je benieuwd met welke tools we jouw project kunnen ondersteunen?

Neem contact op via bereikbaar@amsterdam.nl.