Hoe we georganiseerd zijn

Door samen te werken, kunnen we de impact van werkzaamheden op reizigers effectief verkleinen. Daarom brengt Amsterdam Bereikbaar infrapartijen bij elkaar: professionals van onze eigen partnerorganisaties, maar ook van externe infraprojecten, bereikbaarheidsinitiatieven en mobiliteitsprogramma’s. Zo bouwen we met z’n allen aan een bereikbare regio Amsterdam.

Clusteraanpak

Centraal in onze werkwijze staat de clusteraanpak. Die houdt in dat we de regio hebben onderverdeeld in clusters: gebieden waar in dezelfde periode meerdere projecten tegelijk plaatsvinden. Binnen de clusters kunnen infrapartijen hun planningen, maatregelen en communicatie op elkaar afstemmen. Zo houden we de overlast voor reizigers beperkt.

Meer over clusters

Werkgroepen

De clusters kunnen ondersteuning vragen bij 4 gespecialiseerde werkgroepen. Zij dragen oplossingen aan op het gebied van communicatie, community building, mobiliteitsmaatregelen en monitoring & evaluatie.

Meer over werkgroepen

Clusters

In de aanpak van Amsterdam Bereikbaar staat de clusteraanpak centraal: projecten die in hetzelfde gebied liggen en samen voor extra verkeershinder kunnen zorgen, komen bij elkaar in een clusteroverleg. Zo kunnen ze makkelijker planningen, maatregelen en communicatie op elkaar afstemmen, zodat de bereikbaarheid optimaal blijft. 

Welke clusters zijn er?
In totaal zijn er vijf clusters: Centraal, Oost, West, Noord en Zuid. De interactieve kaart toont de vijf clusters van Amsterdam Bereikbaar. Je kunt hier ook op een cluster klikken om te zien welke projecten in dat specifieke cluster plaatsvinden.

icon_clusters | Amsterdam Bereikbaar

Waarom we werken met clusters

We willen dat reizigers zo min mogelijk last hebben van werkzaamheden. Daarom probeert elk cluster inzicht te krijgen in de knel- en aandachtspunten in het gebied, met als doel ze zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door planningen beter op elkaar af te stemmen, verkeers- en mobiliteitsmaatregelen te nemen of gezamenlijk extra communicatie in te zetten.

Ook de werkgeversaanpak die Amsterdam Bereikbaar samen met Breikers uitvoert, speelt een belangrijke rol. Werknemers worden gemotiveerd om flexibele werktijden te hanteren, of om op een andere manier naar hun werk te gaan – zodat de spits minder druk wordt. De aanpak begint met een pilot in cluster Amsterdam Oost. 

Clusteroverleggen

Als interactieplatform zorgt Amsterdam Bereikbaar ervoor dat de verschillende projectleiders binnen een cluster periodiek bij elkaar komen. Onder leiding van een clustertrekker delen ze dan de planningen en projectinformatie. Dat levert meer inzicht op in de samenhang met andere projecten, en in eventuele knel- en aandachtspunten. De volgende stap is gezamenlijk oplossingen bedenken. Komen de projecten er samen niet uit, dan kunnen ze de hulp inroepen van de regisseurs en directeuren van de vijf moederorganisaties.

Meer weten over clusters? Neem contact op met Gwendolyn Holstege, werkgroeptrekker Clusters.

Aansluiting op regionale organisaties

De clusteraanpak van Amsterdam Bereikbaar sluit goed aan op het bestaande KernRegie-overleg. Hierin komen alle infraprojecten in de regio aan de orde, en wordt bepaald welke projecten kunnen profiteren van extra aandacht via Amsterdam Bereikbaar.

Werkgroepen

Clusters kunnen ondersteuning vragen bij 4 gespecialiseerde werkgroepen. Hier zie je welke dat zijn, en waarvoor je ze kunt benaderen.

icon_werkgroep_community

Werkgroep Community

De werkgroep Community stimuleert de samenwerking tussen de partners van Amsterdam Bereikbaar. De werkgroep werkt aan manieren om alle medewerkers van Amsterdam Bereikbaar zo soepel mogelijk samen te laten werken. Bijvoorbeeld door deze website op te zetten.

Meer weten over de werkgroep Community? Stuur een bericht naar Roy Captijn, werkgroeptrekker Community.

icon_werkgroep_communicatie

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep zorgt dat de verschillende partijen hun communicatie op elkaar afstemmen. Zodat reizigers een eenduidige boodschap en heldere reisalternatieven krijgen.

Meer weten over de werkgroep communicatie? Stuur een bericht naar Joyce Duivenvoorde, werkgroeptrekker Communicatie.

icon_werkgroep_mobiliteitsmaatregelen

Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen

De werkgroep Mobiliteitsmaatregelen werkt aan de ontwikkeling van acties en maatregelen die door alle projecten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld maatregelen die reizigers stimuleren om met de fiets of het OV te reizen.

Meer weten over de werkgroep mobiliteitsmaatregelen? Neem contact op met Bas Maas, werkgroeptrekkers Mobiliteitsmaatregelen.

icon_werkgroep_monitoring_en_evaluatie

Werkgroep Monitoring & Evaluatie

De werkgroep Monitoring & Evaluatie onderzoekt welke gevolgen projecten en evenementen hebben voor de bereikbaarheid van een gebied en de hinderbeleving van reizigers. Vervolgens onderzoekt de werkgroep of maatregelen effectief zijn of zijn geweest. Dat levert informatie op waar de clusters mee aan de slag kunnen. Daarnaast ontwikkelt de werkgroep tools voor de clusters.

Wil je meer weten over de werkgroep monitoring en evaluatie? Stuur een bericht naar Machiel Galesloot, werkgroeptrekker Monitoring en Evaluatie.

icon_tools

Onze tools

Een filmpje op AT5, een pop-upstore met OV-fietsen of een belevingsonderzoek onder reizigers: we hebben veel tools beschikbaar om mobiliteitsprofessionals te ondersteunen bij werkzaamheden in en rond de stad. Zo kunnen we samen de verkeershinder beperken, en omwonenden en reizigers goed informeren. Heeft je project impact op de bereikbaarheid van Amsterdam? We helpen je graag om te bepalen welke tools geschikt zijn. En ook de inzet van de tools kunnen we voor je regelen.

Bekijk de tools

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over onze organisatiestructuur of kunnen we je helpen met je infraproject? Stuur ons dan een bericht via bereikbaar@amsterdam.nl

Zomerwerken | Amsterdam Bereikbaar