Zo is Amsterdam Bereikbaar georganiseerd

 

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen vijf grote infrapartners: Gemeente AmsterdamProRailProvincie Noord-HollandRijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast is NS als spoorvervoerder aangesloten en Breikers, voor de verbinding met werkgevers.

Bestuurlijk overleg Platform Mobiliteit 

Het Platform Mobiliteit van Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de bestuurlijk opdrachtgever van Amsterdam Bereikbaar. 

Directeurenoverleg Amsterdam Bereikbaar 

In het directeurenoverleg (DO) zijn alle samenwerkingspartners van Amsterdam Bereikbaar vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg nemen ze beslissingen over de opgave, scope en middelen. De leden van dit overleg zijn opdrachtgever van het regisseursteam. 

Regisseurs 

Het regisseursteam bestaat uit medewerkers van de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, de Gemeente Amsterdam, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam. In dit team worden de visies en belangen van de samenwerkingspartners op elkaar afgestemd. Het regisseursteam stuurt de werkgroepen aan en rapporteert aan het directeurenoverleg.

Procesmanagement en ondersteuning 

Het regisseursteam wordt ondersteund door stafmedewerkers. Zij helpen bij de voorbereiding van het directeurenoverleg en andere vergaderingen, en bij het intakeproces van opdrachten naar de werkgroepen. 

Organogram | Amsterdam Bereikbaar

Clusters 

In een cluster bundelen we alle projecten die binnen dezelfde tijd in een bepaald gebied plaatsvinden, en samen voor extra hinder zorgen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de werkzaamheden en de verwachte hinder voor reizigers. Vervolgens stemmen we de projecten op elkaar af en verlichten we de hinder zo veel mogelijk.

Icon communication offline | Amsterdam Bereikbaar

 

Werkgroep Communicatie 

Deze werkgroep zorgt dat de verschillende partijen hun communicatie op elkaar afstemmen. Het doel hiervan is om een eenduidige boodschap en reisalternatieven aan reizigers te bieden.

icon_community | Amsterdam Bereikbaar


Werkgroep Community 

De werkgroep Community stimuleert de samenwerking tussen de partners van Amsterdam Bereikbaar. De werkgroep werkt aan manieren om alle medewerkers van Amsterdam Bereikbaar zo soepel mogelijk samen te laten werken. Bijvoorbeeld door deze website op te zetten. 

Icon_korte termijn maatregel | Amsterdam Bereikbaar.png


Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen 

De Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen werkt aan de ontwikkeling van acties en maatregelen op korte termijn die door alle projecten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld maatregelen die reizigers stimuleren om met de fiets of het OV te reizen. 

Icon_monitoring | Amsterdam Bereikbaar

 

Werkgroep Monitoring & Evaluatie 

De werkgroep Monitoring & Evaluatie onderzoekt welke gevolgen projecten en evenementen hebben voor de bereikbaarheid van een gebied en de hinderbeleving van reizigers. Vervolgens onderzoekt de werkgroep of maatregelen effectief zijn of zijn geweest. Dat levert informatie waar de clusters mee aan de slag kunnen Daarnaast ontwikkelt de werkgroep tools voor de clusters. 

Meer weten over hoe Amsterdam Bereikbaar werkt?

Ontdek het in onze infographic.

Samenwerking Amsterdam Bereikbaar