Zo meten we de reizigersbeleving

Amsterdam Bereikbaar stelt de reiziger centraal. Daarom ook houden we onder reizigers een Belevingsonderzoek. We onderzoeken hoe ze hun reis ervaren, welke hinder ze onderweg tegenkomen, welke alternatieven worden geboden en hoe ze de informatievoorziening hierover ervaren. Op deze manier krijgen we meer inzicht in hun reis en kunnen we onze maatregelen hierop aanpassen.

Reizigers belevingsonderzoek 2021

Wat we onderzoeken

In mei en juni voert Amsterdam Bereikbaar voor de tweede keer een hinderbelevingsonderzoek uit. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Wat vindt de reiziger per auto, OV of fiets van de bereikbaarheid in de regio Amsterdam.”

We zijn benieuwd hoe deze ‘beleving’ van de bereikbaarheid wordt beïnvloed door werkzaamheden aan de infrastructuur. Daarom voeren we dit onderzoek uit in de oostflank van de regio, rondom de start van de grootschalige werkzaamheden aan de Piet Heintunnel.

Hoe we onderzoek doen

We onderzoeken dit door reizigers in de regio te enquêteren zowel vlak voor, als vlak na de start van de werkzaamheden. Met het belevingsonderzoek leggen we de factoren bloot die invloed hebben op de hinderbeleving van de reiziger. Dit kunnen werkzaamheden zijn waardoor reizigers meer hinder ervaren, maar ook maatregelen waardoor de hinder juist wordt teruggebracht.

 

De onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet sluit aan op het voorgaande onderzoek van 2019, zodat we trends ten opzichte van twee jaar geleden kunnen onderzoeken. Meest in het oog springend vraagstuk is: Heeft de COVID-19 situatie invloed op de hinderbeleving? Op basis van de uitkomsten kunnen we niet alleen onze aanpak verbeteren waar nodig, maar ook de kwantitatieve Bereikbaarheidsmeter aanvullen.

Bekijk de privacyverklaring met de betreffende partijen binnen het samenwerkingsverband en de veelgestelde vragen.

Spitsmijden | Amsterdam Bereikbaar

Waarom een belevingsonderzoek?

Met het belevingsonderzoek leggen we de factoren bloot die invloed hebben op de hinderbeleving van de reiziger. Dit kunnen werkzaamheden zijn waardoor reizigers meer hinder ervaren, maar ook maatregelen waardoor de hinder juist wordt teruggebracht. Op basis van de uitkomsten kunnen we niet alleen onze aanpak verbeteren waar nodig, maar ook de kwantitatieve Bereikbaarheidsmeter aanvullen.

Uitkomsten belevingsonderzoek 2019

Het belevingsonderzoek startte in 2019 en is opgeleverd in 2020. Reizigers in de regio Amsterdam geven hun reis een 7.0, ongeacht het vervoermiddel waarmee ze reizen (auto / fiets / OV). Dit blijkt uit het eind 2019 gehouden ‘reisbelevingsonderzoek’ in opdracht van Amsterdam Bereikbaar. Het onderzoek richtte zich op reizigers die recent een reis hebben gemaakt met Amsterdam als herkomst en/of bestemming en geeft weer welke aspecten de reisbeleving positief en negatief beïnvloeden.

Uit het onderzoek blijkt dat werkzaamheden en drukte op de weg de reisbeleving negatief beïnvloeden. De reisbeleving wordt negatiever als er sprake is van vertraging van meer dan 15 minuten (openbaar vervoer en auto) en meer dan 10 minuten (fiets).
De reisbeleving scoort significant hoger als reizigers de noodzaak en urgentie van werkzaamheden inzien én zien dat er hard gewerkt wordt. Reizigers die werkzaamheden tegenkomen, geven een hoger cijfer als de reis beter verloopt dan verwacht.

Reizigersbelevingsonderzoek 2019/2020 | Amsterdam Bereikbaar.png

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over Amsterdam Bereikbaar? Heb je suggesties of opmerkingen neem dan contact met ons op door te mailen naar bereikbaar@amsterdam.nl 

Thuiswerken-Amsterdam Bereikbaar