Zo meten we de reizigersbeleving

We willen op meerdere manieren inzicht geven in verkeerssituaties die door werkzaamheden zijn veranderd. Ook willen we het effect van maatregelen toetsen. We stellen de reiziger centraal. Daarom houden we ook onder reizigers een belevingsonderzoek. We onderzoeken hoe ze hun reis ervaren, welke hinder ze onderweg tegenkomen, welke alternatieven worden geboden en hoe ze de informatievoorziening hierover ervaren. Op deze manier krijgen we meer inzicht in hun reis en kunnen we onze maatregelen hierop aanpassen.

Waarom een reizigers belevingsonderzoek?

Met het belevingsonderzoek leggen we de factoren bloot die invloed hebben op de hinderbeleving van de reiziger. Dit kunnen werkzaamheden zijn waardoor reizigers meer hinder ervaren, maar ook maatregelen waardoor de hinder juist wordt teruggebracht. Op basis van de uitkomsten kunnen we niet alleen onze aanpak verbeteren waar nodig, maar ook de kwantitatieve bereikbaarheidsmeter aanvullen.

Hoe we onderzoek doen

We onderzoeken de reisbeleving door reizigers in de regio te enquêteren zowel vlak voor, als vlak na de start van de werkzaamheden. Met het belevingsonderzoek leggen we de factoren bloot die invloed hebben op de hinderbeleving van de reiziger. Dit kunnen werkzaamheden zijn waardoor reizigers meer hinder ervaren, maar ook maatregelen waardoor de hinder juist wordt teruggebracht.

Reizigers belevingsonderzoek 2021

De onderzoeksopzet

In 2021 voerden we voor de tweede keer een reizigers belevingsonderzoek uit. De onderzoeksopzet sluit aan op het voorgaande onderzoek van 2019, zodat we trends ten opzichte van twee jaar geleden kunnen onderzoeken. Meest in het oog springend vraagstuk is: Heeft de COVID-19 situatie invloed op de hinderbeleving? Op basis van de uitkomsten kunnen we niet alleen onze aanpak verbeteren waar nodig, maar ook de kwantitatieve bereikbaarheidsmeter aanvullen.

We zijn benieuwd hoe deze ‘beleving’ van de bereikbaarheid wordt beïnvloed door werkzaamheden aan de infrastructuur. Daarom voeren we dit onderzoek uit in de oostflank van de regio, rondom de start van de grootschalige werkzaamheden aan de Piet Heintunnel.

Uitkomsten belevingsonderzoek 2021

In de regio Amsterdam is de reisbeleving positiever in 2021 ten opzichte van 2019. Uit onderzoek blijkt dat dit geldt voor alle modaliteiten (auto, OV, fiets), ongeacht of reizigers werkzaamheden tegengekomen tijdens hun reis. Door de Covid pandemie zien we dat reizigers minder drukte op de weg ervaren. Hierdoor hebben ze een betere en voorspelbare reistijd. Wel leiden kleine vertragingen in 2021 sneller tot een afname van de tevredenheid dan in 2019. In 2019 gebeurde dit vooral bij meer dan 15 minuten vertraging, in 2021 al vanaf 5 minuten.

Automobilisten die moesten omrijden vanwege de afsluiting van de Piet Heintunnel waren het minst tevreden, maar bijna driekwart gaf nog steeds een voldoende voor hun reis. Mensen die een alternatief voor hun reis door de tunnel gebruikten (met name fietsen of (deels) thuiswerken) waren zelfs positiever over hun reizen in of naar de regio dan de gemiddelde reiziger.

Bekijk de privacyverklaring met de betreffende partijen binnen het samenwerkingsverband en de veelgestelde vragen.

Infographic en onderzoek 2021

Klik op de infographic om deze te vergroten

infographic_reizigersbelevingsonderzoek_2021

 Download hier het hele onderzoek 

Reizigers belevingsonderzoek 2019

De onderzoeksopzet

In het najaar van 2019 voerden we een reizigers belevingsonderzoek uit. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Wat vindt de reiziger per auto, OV of fiets van de bereikbaarheid in de regio Amsterdam.”

We waren benieuwd hoe deze ‘beleving’ van de bereikbaarheid beïnvloed werd door werkzaamheden aan de infrastructuur. Op basis van de uitkomsten kunnen we niet alleen onze aanpak verbeteren waar nodig, maar ook de kwantitatieve bereikbaarheidsmeter aanvullen.

Uitkomsten belevingsonderzoek 2019

Het belevingsonderzoek startte in 2019 en is opgeleverd in 2020. Reizigers in de regio Amsterdam geven hun reis een 7.0, ongeacht het vervoermiddel waarmee ze reizen (auto / fiets / OV). Het onderzoek richtte zich op reizigers die recent een reis hebben gemaakt met Amsterdam als herkomst en/of bestemming en geeft weer welke aspecten de reisbeleving positief en negatief beïnvloeden.

Uit het onderzoek blijkt dat werkzaamheden en drukte op de weg de reisbeleving negatief beïnvloeden. De reisbeleving wordt negatiever als er sprake is van vertraging van meer dan 15 minuten (openbaar vervoer en auto) en meer dan 10 minuten (fiets).
De reisbeleving scoort significant hoger als reizigers de noodzaak en urgentie van werkzaamheden inzien én zien dat er hard gewerkt wordt. Reizigers die werkzaamheden tegenkomen, geven een hoger cijfer als de reis beter verloopt dan verwacht.

 

Bekijk ook andere tools van Amsterdam Bereikbaar

 

 

Infographic en onderzoek 2019

Reizigers belevingsonderzoek2019_ Amsterdam Bereikbaar

Klik op de infographic om deze te vergroten

Download hier het hele onderzoek

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over de belevingsonderzoeken? Heb je suggesties of opmerkingen neem dan contact met ons op door te mailen naar bereikbaar@amsterdam.nl 
 

Bekijk ook onze andere tools

Contact foto voor op website