Werkgeversaanpak

Zuidas-Amsterdam Bereikbaar

Een groot deel van het verkeer in en rond Amsterdam bestaat uit forenzen. Werkgevers zijn dus een belangrijke schakel in het terugdringen van de drukte. Om hen bij onze missie voor een bereikbaarder Amsterdam te betrekken, hebben we naast de clusteraanpak en werkgroepen een werkgeversaanpak opgezet. Hierin werken we samen met Breikers

Kosteloos mobiliteitsadvies van Breikers  

Breikers helpt werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om slimmer en duurzamer met mobiliteit en logistiek om te gaan. Hierover geven ze werkgevers onafhankelijk advies op maat. Dat kan kosteloos, want Breikers is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: een samenwerking tussen MRA en de Rijksoverheid. Inmiddels heeft Breikers al ruim 250 grote werkgevers geholpen met hun mobiliteit.  

Samenwerken met Breikers  

Breikers heeft de expertise en het netwerk om medewerkers anders te laten reizen. Daarmee sluiten hun ambities goed aan op de missie van Amsterdam Bereikbaar: verkeer slimmer spreiden over verschillende tijden, routes en vervoermiddelen, zodat drukte afneemt en de regio goed bereikbaar blijft. Ook als er grootschalige werkzaamheden zijn. Samen met Breikers kun je dus veel impact maken op de verkeersdrukte rondom je project.    

Starten met de werkgeversaanpak 

Wil je de werkgeversaanpak inzetten om de bereikbaarheid van een gebied te verbeteren, bijvoorbeeld als er werkzaamheden zijn? 

Neem contact op met Breikers

Kunnen we helpen met de bereikbaarheid van je project?

Wil je meer weten over Amsterdam Bereikbaar, heb je vragen rondom het thema mobiliteit of ben je benieuwd met welke tools we jouw project kunnen ondersteunen?

Neem contact op via bereikbaar@amsterdam.nl.

Zomerwerken | Amsterdam Bereikbaar