Clusters

In de aanpak van Amsterdam Bereikbaar staat de clusteraanpak centraal: projecten die in hetzelfde gebied liggen en samen voor extra verkeershinder kunnen zorgen, komen bij elkaar in een clusteroverleg. Zo kunnen ze makkelijker planningen, maatregelen en communicatie op elkaar afstemmen, zodat de bereikbaarheid optimaal blijft.

Welke clusters zijn er?

In totaal zijn er vijf clusters: CentrumOostWestNoord en Zuid. Klik op een project om in detail te zien wat er in de clusters plaatsvindt.

Waarom werken we met clusters?

We willen dat reizigers zo min mogelijk last hebben van werkzaamheden. Daarom probeert elk cluster inzicht te krijgen in de knel- en aandachtspunten in het gebied, met als doel ze zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door planningen beter op elkaar af te stemmen, verkeers- en mobiliteitsmaatregelen te nemen of gezamenlijk extra communicatie in te zetten.

Ook de werkgeversaanpak die Amsterdam Bereikbaar samen met Breikers uitvoert, speelt een belangrijke rol. Werknemers worden gemotiveerd om flexibele werktijden te hanteren, of om op een andere manier naar hun werk te gaan – zodat de spits minder druk wordt. De aanpak begint met een pilot in cluster Amsterdam Oost.

icon_clusters | Amsterdam Bereikbaar

Clusteroverleggen

Als interactieplatform zorgt Amsterdam Bereikbaar ervoor dat de verschillende projectleiders binnen een cluster periodiek bij elkaar komen. Onder leiding van een clustertrekker delen ze dan de planningen en projectinformatie. Dat levert meer inzicht op in de samenhang met andere projecten, en in eventuele knel- en aandachtspunten. De volgende stap is gezamenlijk oplossingen bedenken. Komen de projecten er samen niet uit, dan kunnen ze de hulp inroepen van de regisseurs en directeuren van de vijf moederorganisaties.

Aansluiting op regionale organisaties

De clusteraanpak van Amsterdam Bereikbaar sluit goed aan op het bestaande KernRegie-overleg. Hierin komen alle infraprojecten in de regio aan de orde, en wordt bepaald welke projecten kunnen profiteren van extra aandacht via Amsterdam Bereikbaar.

Zomerwerken | Amsterdam Bereikbaar

Kunnen we helpen met de bereikbaarheid van je project?

Wil je meer weten over Amsterdam Bereikbaar, heb je vragen rondom het thema mobiliteit of ben je benieuwd met welke tools we jouw project kunnen ondersteunen?

Neem contact op via bereikbaar@amsterdam.nl.