Werkgroepen

Clusters kunnen ondersteuning vragen bij vier gespecialiseerde werkgroepen. Hier zie je welke dat zijn, en waarvoor je ze kunt benaderen.

Icon communication offline | Amsterdam Bereikbaar


Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep zorgt dat de verschillende partijen hun communicatie op elkaar afstemmen. Zodat reizigers een eenduidige boodschap en heldere reisalternatieven krijgen.

 

icon_community | Amsterdam Bereikbaar


Werkgroep Community

De werkgroep Community stimuleert de samenwerking tussen de partners van Amsterdam Bereikbaar. De werkgroep werkt aan manieren om alle medewerkers van Amsterdam Bereikbaar zo soepel mogelijk samen te laten werken. Bijvoorbeeld door deze website op te zetten.

Icon_korte termijn maatregel | Amsterdam Bereikbaar.png


Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen

De Werkgroep Mobiliteitsmaatregelen werkt aan de ontwikkeling van acties en maatregelen die door alle projecten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld maatregelen die reizigers stimuleren om met de fiets of het OV te reizen.

 

Icon_monitoring | Amsterdam Bereikbaar


Werkgroep Monitoring & Evaluatie

De werkgroep Monitoring & Evaluatie onderzoekt welke gevolgen projecten en evenementen hebben voor de bereikbaarheid van een gebied en de hinderbeleving van reizigers. Vervolgens onderzoekt de werkgroep of maatregelen effectief zijn of zijn geweest. Dat levert informatie op waar de clusters mee aan de slag kunnen. Daarnaast ontwikkelt de werkgroep tools voor de clusters.

Kunnen we helpen met de bereikbaarheid van je project?

Wil je meer weten over Amsterdam Bereikbaar, heb je vragen rondom het thema mobiliteit of ben je benieuwd met welke tools we jouw project kunnen ondersteunen?

Neem contact op via bereikbaar@amsterdam.nl.

Zomerwerken | Amsterdam Bereikbaar