Zo meten we de reizigersbeleving

Amsterdam Bereikbaar stelt de reiziger centraal. Daarom ook houden we onder reizigers een Belevingsonderzoek. We onderzoeken hoe ze hun reis ervaren, welke hinder ze onderweg tegenkomen, welke alternatieven worden geboden en hoe ze de informatievoorziening hierover ervaren. Op deze manier krijgen we meer inzicht in hun reis en kunnen we onze maatregelen hierop aanpassen. Het Belevingsonderzoek is uitgevoerd van 14 tot en met 31 oktober.

Met het Belevingsonderzoek leggen we de factoren bloot die invloed hebben op de hinderbeleving van de reiziger. Dit kunnen werkzaamheden zijn waardoor reizigers meer hinder ervaren, maar ook maatregelen waardoor de hinder juist wordt teruggebracht. Op basis van de uitkomsten kunnen we niet alleen onze aanpak verbeteren waar nodig, maar ook de kwantitatieve Bereikbaarheidsmeter aanvullen.

 

 

Via ons interactieplatform werken projecten samen aan bereikbaarheid  


We houden Amsterdam bereikbaar door samen te werken in clusters: een groep infraprojecten in dezelfde periode in hetzelfde gebied. Zo kunnen we planningen, maatregelen en communicatie op elkaar afstemmen.

werkwijze

Meisje die door Amsterdam fiets en jongen die op het OV in Amsterdam wacht