Monitoring en evaluatie

Om de doelstelling van Amsterdam Bereikbaar te halen, is het belangrijk dat we inzicht krijgen in het effect van onze aanpak. Daarom leggen we de situatie op de weg voor en tijdens werkzaamheden vast. Vervolgens analyseren we, zodat we samen met de projecten de effecten van de werkzaamheden en maatregelen inzichtelijk kunnen maken. De werkgroep Monitoring en Evaluatie houdt zich hiermee bezig.

Monitoring en evaluatie is een uitdaging, want we moeten verschillende vervoersmiddelen betrekken. Verder is het belangrijk dat de reis beoordeeld wordt vanuit het perspectief van de reiziger. Om het reizigersperspectief te waarborgen, doen we belevingsonderzoeken. Hierin onderzoeken we hoe onder andere reizigers hun reis ervaren, welke hinder ze onderweg tegenkomen en hoe ze de informatievoorziening hierover ervaren.

Hoofdinfrastructuur

Om die reden monitort Amsterdam Bereikbaar op netwerkniveau: in samenwerking met de clusters analyseren we of de combinatie van verschillende projecten geen onverwacht negatief effect heeft op de infrastructuur in een bepaald gebied. We onderzoeken op netwerkniveau, en meten dus niet het effect van elk afzonderlijk project. Amsterdam Bereikbaar richt zich op:

  • het rijkswegennet
  • de Amsterdamse S-wegen
  • trein
  • metro
  • tram
  • R-net bussen

Later volgt het hoofdfietsennetwerk en uiteindelijk kijken we naar reizen waarbij een combinatie van vervoersmiddelen wordt gebruikt.

Meetlat Goede Bereikbaarheid

De focus ligt op het meten van de reistijd en welke afwijking reizigers kunnen verwachten op hun traject. Om dit goed te kunnen doen, heeft Amsterdam Bereikbaar de Meetlat Goede Bereikbaarheid ontwikkeld en opgenomen in de Bereikbaarheidsmeter. Hiermee beoordelen we de bereikbaarheid in een bepaalde periode met en zonder een bepaalde combinatie van faseringen.

 

Fietsen in het Vondelpark

Zo meten we de bereikbaarheid

Het is belangrijk dat we de situatie op de weg of het spoor goed in beeld te krijgen. Daarvoor hebben we verschillende meetinstrumenten en tools tot onze beschikking. Hiermee krijgen we inzicht in de huidige situatie en toetsen we het effect van onze maatregelen.