Bereikbaarheid gaat over meer dan infra

Amsterdam Bereikbaar wil zo goed mogelijk aansluiten op bestaande initiatieven en organisaties. Daarom zijn we een platform voor alle professionals die aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam werken.

Andere bereikbaarheidsprogramma’s

Naast Amsterdam Bereikbaar zijn er veel andere initiatieven die invloed hebben op de bereikbaarheid van de regio. Denk aan Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de programma’s Smart Mobility, Praktijkproef Amsterdam en Autoluw. Maar ook aan beleidsmakers die zich bezighouden met thema’s als verkeer en mobiliteit, smart mobility, woningbouw, duurzaamheid en evenementen. We willen samenwerken om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid optimaal houden. Hiervoor zoeken we zelf actief aansluiting bij andere programma’s, maar andersom mag natuurlijk ook.

Bijeenkomsten voor kennisuitwisseling

Om kennis te delen en vergaren, organiseert Amsterdam Bereikbaar voor betrokken professionals elk kwartaal een netwerkbijeenkomst met steeds een ander thema. Eerder stonden de aanpak van het bereikbaarheidsprogramma in Antwerpen (Slim naar Antwerpen), Smart Mobility en Structurele Gedragsverandering centraal. Bij de laatste bijeenkomst leverde o.a. De Verkeersonderneming uit Rotterdam een bijdrage.

Bereikbaarheid raakt andere doelen

In onze missie om Amsterdam bereikbaar te houden, dragen we ook bij aan andere doelstellingen, zoals duurzaamheid en welzijn. Onze samenwerking met Breikers speelt hierin een belangrijke rol. Samen met werkgevers stimuleert Breikers forenzen om de spits te mijden en vaker te kiezen voor ander vervoer dan de auto. Minder wegverkeer heeft een positieve invloed op het milieu. En als werknemers vaker de fiets pakken, draagt de aanpak bij aan een gezonde levensstijl. Als Amsterdam Bereikbaar aan andere doelstellingen kan bijdragen, gaan we hierover graag in overleg.

Monitoring en evaluatie

De werkgroep Monitoring en Evaluatie houdt zich bezig met het bereiken van de doelstelling, door inzicht te krijgen in het effect van onze aanpak. Daarom leggen we de situatie op de weg voor en tijdens werkzaamheden vast. Vervolgens analyseren we, zodat we samen met de projecten de effecten van de werkzaamheden en maatregelen inzichtelijk kunnen maken.

Jongeman in spijkerjas fietsend door Amsterdam