A10 tweede Coentunnel (binnenring)

Periode
t/m
Kans op hinder
Hinder verwacht
Van invloed op
Auto

De brandwerendheid van de 2e Coentunnel wordt verbeterd. Er wordt gewerkt in de wisselbuis. Verkeer kan gebruik maken van de doorgaande tunnelbuis die er naast ligt. De verwachte hinder zal beperkt zijn.

Meer informatie

Op de website van Rijkswaterstaat vind je uitleg over de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer.