Periode
t/m
Kans op hinder
Veel hinder verwacht
Van invloed op
Auto
Fiets
Tram

De Berlagebrug komende drie nachten gesloten

De Berlagebrug is van 13 op 14 november, van 14 op 15 november en van 15 op 16 november tussen 22.00 en 06.00 uur afgesloten voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.  Deze nachten worden gebruikt om de technische testen te doen die door storm C zijn verplaatst.  Voor voetgangers staan op beide oevers tussen 22.00 en 06.00 uur taxibusjes klaar. Fietsers leiden we om via de Nieuwe Amstelbrug of Amstelstroomlaan. Gemotoriseerd verkeer gaat via de Amstelstroomlaan of Torontobrug. Buslijnen GVB en nood- en hulpdiensten hebben doorgang. 

Belangrijk om te weten:

 • 24 juli tot en met 10 november: Berlagebrug volledig afgesloten voor alle verkeer.
 • 3 juli tot en met 10 november: vanaf 3 juli gaat het middelste dek in de hulpbrug. Deze kan niet open. Daardoor kan de hoge scheepvaart niet onder de brug door en moet gebruik maken van een alternatieve route via de Weespertrekvaart.
 • Fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten maken gebruik van de hulpbrug.
 • Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer met een kentekenplaatje (geel en blauw) en openbaar vervoer leiden we om. Verkeerscamera’s registreren of er gemotoriseerd verkeer rijdt op de hulpbrug. Overtreders ontvangen een bekeuring.
 • Openbaar vervoer leiden we om. Tram 12 richting Amstelstation rijdt tot de halte Amsteldijk, dit is de tijdelijke eindhalte. Vanaf hier kunt u via de hulpbrug naar het Amstelstation lopen. De beginhalte voor tram 12 richting Centraal Station bevindt zich op het Victorieplein. Bussen 62, 65 en 245 worden ook omgeleid. Meer informatie op www.gvb.nl/omleiding-berlagebrug
 • Waternet vervangt van 31 juli tot en met 29 september de regenwaterrioolbuizen op de Amsteldijk ter hoogte van de inritten Kromme Mijdrechtstraat en Trompenburgerstraat. Kijk voor meer informatie op www.waternet.nl/rivierenbuurtamsteldijk.
 • Lees meer op amsterdam.nl
External video URL

Omleiding gemotoriseerd verkeer 

Omleidingskaart Berlagebrug

Omleiding fietsers en voetgangers

Omleidingskaart Berlagebrug voetgangers en fietsers

We vernieuwen de monumentale Berlagebrug uit 1932

De brug voldoet niet meer aan de wettelijk gestelde eisen voor veiligheid. De Berlagebrug krijgt een nieuw beweegbaar brugdek en een nieuw binnenwerk. Ook knappen we de monumentale onderdelen van de brug op.

Van 24 juli tot en met 10 november 2023 sluiten we de Berlagebrug af voor alle verkeer. De Berlagebrug is een drukke fietsverbinding. Daarom komt er tijdens de afsluiting een hulpbrug voor fietsers en voetgangers aan de noordzijde van de brug. Ook politie, brandweer en ambulances gaan deze hulpbrug gebruiken. Gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer leiden we om. De hoge scheepvaart kan van 3 juli tot en met 10 november niet onder de brug door. Voor het overige vaarverkeer zijn tot en met 10 november minimaal 2 doorvaarten beschikbaar. Roeiers kunnen gebruikmaken van de roeidoorvaart.

De voorbereidende werkzaamheden zitten er inmiddels op, het echte werk kan beginnen. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Planning

 • 3 april tot 24 juli: aanleg hulpbrug vanaf het water.
 • 12 juni tot en met februari 2024: het voetpad aan de noordzijde van de Berlagebrug sluiten we af. Voetgangers maken gebruik van het voetpad aan de zuidzijde.
 • 3 juli – 10 november: vanaf 3 juli gaat het middelste dek in de hulpbrug. Deze kan niet open. Daardoor kan de hoge scheepvaart niet onder de brug door en moet gebruik maken van een alternatieve route via de Weespertrekvaart.
 • 24 juli tot en met 10 november: Berlagebrug volledig afgesloten voor alle verkeer.
 • Op 11 november is de brug weer open voor alle verkeer. Dan starten we met het afbouwen van de hulpbrug. Dit duurt tot eind februari.
kruising_vrijheidslaan-berlagebrug

Let op : Werkzaamheden kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan

Tegelijk werken we aan de kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan. We verbreden de opstelvakken voor fietsers op de kruising, zodat fietsers meer ruimte krijgen. Tijdens deze werkzaamheden vervangt het GVB het tramspoor en verbetert de toegankelijkheid van de halte Amsteldijk. Daarnaast legt netbeheerder Liander kabels en leidingen onder de kruising.

Van 24 juli tot en met 14 oktober is de kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan volledig afgesloten voor verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers leiden we om. Na 15 oktober zijn er nog werkzaamheden tot en met 10 november, de kruising is dan deels weer toegankelijk.  
Zie: Kruising Amsteldijk - Vrijheidslaan, omleiding

Reisalternatieven

Fiets naar je werk


Pak de deelfiets

Deelvervoer iets voor jou? Bekijk de kaart waarop bijvoorbeeld deelfietsen staan.

Ga naar de deelmobiliteit kaart

OV fiets

 

Neem een OV-fiets

Op station Amsterdam Amstel kun je een OV-fiets huren.

Huur een OV-fiets

Over ons | Amsterdam Bereikbaar


Stal je fiets

Op station Amsterdam Amstel kun je de eerste 24 uur je fiets gratis stallen.

Bekijk de fietsenstalling