Periode
t/m
Kans op hinder
Veel hinder verwacht
Van invloed op
Auto
Fiets
Tram

Belangrijk om te weten:

 • 24 juli tot en met 10 november: Berlagebrug volledig afgesloten voor alle verkeer.
 • 3 juli – 10 november: vanaf 3 juli gaat het middelste dek in de hulpbrug. Deze kan niet open. Daardoor kan de hoge scheepvaart niet onder de brug door en moet gebruik maken van een alternatieve route via de Weespertrekvaart.
 • Fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten maken gebruik van de hulpbrug.
 • Openbaar vervoer leiden we om. Bussen gaan via de Amstelstroombrug naar Amstelstation. Tram 12 richting Amstelstation rijdt tot halte Amsteldijk. Reizigers in de richting van Centraal Station stappen op bij de halte Victorieplein.
 • Gemotoriseerd verkeer leiden we om.
 • Lees meer op amsterdam.nl
External video URL

Omleiding gemotoriseerd verkeer 

Omleidingskaart Berlagebrug

Omleiding fietsers en voetgangers

Omleidingskaart Berlagebrug voetgangers en fietsers

We gaan de monumentale Berlagebrug uit 1932 vernieuwen

De brug voldoet niet meer aan de wettelijk gestelde eisen voor veiligheid. De Berlagebrug krijgt een nieuw beweegbaar brugdek en een nieuw binnenwerk. Ook knappen we de monumentale onderdelen van de brug op.

Van 24 juli tot en met 10 november 2023 sluiten we de Berlagebrug af voor alle verkeer. De Berlagebrug is een drukke fietsverbinding. Daarom komt er tijdens de afsluiting een hulpbrug voor fietsers en voetgangers aan de noordzijde van de brug. Ook politie, brandweer en ambulances gaan deze hulpbrug gebruiken. Gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer leiden we om. De hoge scheepvaart kan van 3 juli tot en met 10 november niet onder de brug door.

Planning

 • 3 april tot 24 juli: aanleg hulpbrug vanaf het water. Tijdens de bouw van de hulpbrug zijn 2 van de 5 doorvaarten open. Het kan druk worden op het water.
 • 12 juni tot en met februari 2024: het voetpad aan de noordzijde van de Berlagebrug sluiten we af. Voetgangers maken gebruik van het voetpad aan de zuidzijde.
 • 1 mei tot 24 juli: aansluiting hulpbrug en aanleggen kabels en leidingen.
 • 3 juli – 10 november: vanaf 3 juli gaat het middelste dek in de hulpbrug. Deze kan niet open. Daardoor kan de hoge scheepvaart niet onder de brug door en moet gebruik maken van een alternatieve route via de Weespertrekvaart.
 • 24 juli tot en met 10 november: Berlagebrug volledig afgesloten voor alle verkeer.
 • Op 11 november is de brug weer open voor alle verkeer. Dan starten we met het afbouwen van de hulpbrug. Dit duurt tot eind februari.
kruising_vrijheidslaan-berlagebrug

Let op : Werkzaamheden kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan

Tegelijk met de vernieuwing van de Berlagebrug werken we aan de kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan. We verbreden de opstelvakken voor fietsers op de kruising, zodat fietsers meer ruimte krijgen. Tijdens deze werkzaamheden vervangt het GVB het tramspoor en verbetert de toegankelijkheid van de halte Vrijheidslaan. Daarnaast legt netbeheerder Liander kabels en leidingen onder de kruising.

Van 11 april tot en met 10 november is de kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan deels afgesloten voor verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers leiden we om. Zie: Kruising Amsteldijk - Vrijheidslaan, omleiding

Reisalternatieven

Fiets naar je werk


Pak de deelfiets

Deelvervoer iets voor jou? Bekijk de kaart waarop bijvoorbeeld deelfietsen staan.

Ga naar de deelmobiliteit kaart

OV fiets

 

Neem een OV-fiets

Op station Amsterdam Amstel kun je een OV-fiets huren.

Huur een OV-fiets

Over ons | Amsterdam Bereikbaar


Stal je fiets

Op station Amsterdam Amstel kun je de eerste 24 uur je fiets gratis stallen.

Bekijk de fietsenstalling