Over ons

Amsterdam Bereikbaar wil een soepele samenwerking en afstemming tussen infrapartijen vanzelfsprekend maken. Door eraan bij te dragen dat grote wegwerkzaamheden en projecten in de openbare ruimte uitgevoerd kunnen worden, werken we aan ons ultieme doel: zorgen dat reizigers een acceptabele verkeershinder ervaren tijdens werkzaamheden in en rond de stad.

See the English version of this page

External video URL

Hoe we zijn georganiseerd 

Amsterdam Bereikbaar zorgt voor een organisatiestructuur die besluitvorming versnelt. Ten eerste bundelen we werkzaamheden die in hetzelfde gebied en tijdvak plaatsvinden, zodat infrabeheerders hun planningen beter op elkaar kunnen afstemmen. Dit noemen we de ‘clusteraanpak’. Om forenzen te bereiken, werken we daarnaast samen met werkgeversorganisatie Breikers.

Lees meer over onze organisatiestructuur

Wie doen mee? 

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen vijf grote infrapartijen:  RijkswaterstaatGemeente AmsterdamProRailProvincie Noord-Holland,en Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast is NS als spoorvervoerder aangesloten en Breikers, voor de verbinding met werkgevers.

samenwerking_amsterdam_bereikbaar
Organogram | Amsterdam Bereikbaar

Dit doen we

Amsterdam Bereikbaar biedt een platform waar projectleiders elkaar makkelijker kunnen vinden, op basis van de clusteraanpak. Vanuit vier werkgroepen bieden we concrete hulpmiddelen: Communicatie, Mobiliteitsmaatregelen, Community, Monitoring & Evaluatie. Reizigers kunnen via datzelfde platform rekenen op pre-trip informatie over werkzaamheden, inclusief reisalternatieven.

Ga naar onze tools

Onze kernwaarden

Amsterdam_wegversperring


Reiziger centraal

Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag: waar zijn reizigers het meeste bij gebaat? Binnen deze groep onderscheiden we ‘bewoners’ en ‘forenzen’. Door ons te verdiepen in hun gedrag, kunnen we goed aansluiten op hun wensen en behoeften.

Multimodaal amsterdam


De kracht van samen

Onze grootste kracht is het verbinden van projecten. Geen gemeentelijk oerwoud, maar een lerende organisatie en een toegankelijk platform waar professionals elkaar snel kunnen vinden. Met korte lijnen, slimme planningen en snelle besluitvorming zetten we ons gezamenlijk in voor minder hinder. Bovendien kunnen we dankzij deze samenwerking kosten besparen.

pop_upstore


Handige ondersteuning

We zijn er om projectleiders te ondersteunen. Dat doen we met concrete hulpmiddelen waarmee ze verkeershinder kunnen beperken en reizigers beter kunnen informeren. Denk aan een vlekkenkaart, een website of hulp bij het opzetten van een OV-fiets pop-upwinkel.

centraal_station


Voor en door professionals

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen grote infrapartijen, en daarom een netwerk van experts. Door deze samenwerking te stroomlijnen, kunnen we ervaringen uitwisselen, kennis opbouwen en profiteren van elkaars expertise.

Bereikbaarheid gaat over meer dan infra

Amsterdam Bereikbaar wil zo goed mogelijk aansluiten op bestaande initiatieven en organisaties. Daarom zijn we een platform voor alle professionals die aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam werken.

Andere bereikbaarheidsprogramma’s
Naast Amsterdam Bereikbaar zijn er veel andere initiatieven die invloed hebben op de bereikbaarheid van de regio. Denk aan Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de programma’s Smart Mobility, Praktijkproef Amsterdam en Autoluw. Maar ook aan beleidsmakers die zich bezighouden met thema’s als verkeer en mobiliteit, smart mobility, woningbouw, duurzaamheid en evenementen. We willen samenwerken om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid optimaal houden. Hiervoor zoeken we zelf actief aansluiting bij andere programma’s, maar andersom mag natuurlijk ook.

 

Bijeenkomsten voor kennisuitwisseling
Om kennis te delen en vergaren, organiseert Amsterdam Bereikbaar voor betrokken professionals regelmatig een netwerkbijeenkomst met steeds een ander thema. Eerder stonden de aanpak van het bereikbaarheidsprogramma in Antwerpen (Slim naar Antwerpen), Smart Mobility, Structurele Gedragsverandering en De Verkeersonderneming uit Rotterdam centraal. De laatste keer stond in teken van de afsluiting van de Piet Heintunnel.

 

Bereikbaarheid raakt andere doelen
In onze missie om Amsterdam bereikbaar te houden, dragen we ook bij aan andere doelstellingen, zoals duurzaamheid en welzijn. Onze samenwerking met Breikers speelt hierin een belangrijke rol. Samen met werkgevers stimuleert Breikers forenzen om de spits te mijden en vaker te kiezen voor ander vervoer dan de auto. Minder wegverkeer heeft een positieve invloed op het milieu. En als werknemers vaker de fiets pakken, draagt de aanpak bij aan een gezonde levensstijl. Weet je een andere doelstelling waar Amsterdam Bereikbaar aan bij kan dragen? Laat het ons weten.

Meer over werkgevers

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie over Amsterdam Bereikbaar? Heb je suggesties of opmerkingen neem dan contact met ons op door te mailen naar bereikbaar@amsterdam.nl .

Zomerwerken | Amsterdam Bereikbaar