De voordelen van een netwerkorganisatie

Mike ter Hoeven is omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat en aangesloten bij ons netwerk van professionals. Binnenkort zal Mike ons uitzwaaien, hij gaat een nieuwe uitdaging aan binnen Rijkswaterstaat. Als omgevingsmanager A-vaarwegen gaat hij zich bezighouden met het beheer en onderhoud van onder andere het Noordzeekanaal en Walradarsysteem. Maar voor het zover is, blikt hij met ons terug naar zijn tijd bij Amsterdam Bereikbaar: ‘Ik heb voor veel verschillende projecten gewerkt maar je hebt niet overal zo’n initiatief als Amsterdam Bereikbaar. Het is een makkelijke ingang richting infrabeheerders maar ook ondernemersverenigingen. Je hoeft veel minder te zoeken naar de juiste personen dus je werk wordt makkelijker.’

Alle stakeholders op een plek

Twee jaar geleden kwam Mike in aanraking met Amsterdam Bereikbaar. ´In de wandelgangen had ik al gehoord over het bestaan van Amsterdam Bereikbaar maar tijdens de voorbereiding van mijn eigen project het groot variabel onderhoud aan ringweg A10 raakte ik in gesprek met Gwendolyn Holstege, procesregisseur bij de Gemeente Amsterdam. Ze zei meteen dat mijn project ook een plek hoorde te krijgen binnen Amsterdam Bereikbaar.’ Na een aantal verkennende gesprekken wist Mike het zeker: ‘Alle stakeholders van mijn project vind je terug in het samenwerkingsverband. Je hebt meteen de juiste mensen te pakken. Ik kan ze allemaal tegelijkertijd spreken en deelgenoot maken van mijn project. In plaats van dat ik individueel met alle partijen moet gaan praten. Het is dus heel efficiënt.’ In de werkwijze van Amsterdam Bereikbaar staat de clusteraanpak centraal. Projecten die in hetzelfde gebied liggen en samen voor extra verkeershinder gaan zorgen, komen bij elkaar in een clusteroverleg.

Gezamenlijk hinder voorkomen

Mike is samen met procesregisseur Dennis Gaal van gemeente Amsterdam voorzitter van cluster oost. Dit is het cluster waar zijn project in valt. In deze rol heeft Mike vooral een aanjaagfunctie. Hij zoekt contact met de verschillende werkgroepen van Amsterdam Bereikbaar om samen na te denken over de uitdagingen die komen kijken bij het project. ´Voor 2024 hebben we alle infraprojecten in kaart gebracht om erachter te komen welke overlappen en waar we nader onderzoek naar moeten doen. De werkgroep Monitoring & Evaluatie heeft met een knelpuntanalyse gekeken wat de effecten zijn als projecten gelijktijdig lopen of vlak na elkaar. Werkgroep Communicatie schakel ik in voor een overkoepelende communicatiestrategie.’ Voor Mike is dit de manier om iedereen aangesloten te krijgen voor zijn project: ‘Je maakt mensen deelgenoot van de uitdagingen en de oplossingen en je dwingt ze om er over na te denken. Uiteindelijk moet je het samen doen.’

Mike_ter_hoeven

 

Waardevolle kennis

Mike kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd bij Amsterdam Bereikbaar. Hij heeft nog een paar laatste woorden voor professionals die twijfelen om zich aan te sluiten bij Amsterdam Bereikbaar: ‘Het is een goede manier om te netwerken en je projectomgeving te leren kennen. Er zitten veel verschillende mensen met verschillende achtergronden en disciplines. En er is allerlei kennis op te halen die je niet in je eigen project of organisatie hebt. Ik vind het heel waardevol.’