Groot onderhoud Buitenveldertselaan tot mei 2023

Sinds begin april 2022 werkt de gemeente aan de Buitenveldertselaan. De tegels van het voet- en het fietspad, het asfalt van de rijweg en de gasleidingen en het riool worden vervangen. De werkzaamheden duren tot eind mei 2023.

Zuidasdok

De verhardingen van het voetpad, het fietspad en de rijweg van de Buitenveldertselaan zijn aan vervanging toe. Voor een deel van de Buitenveldertselaan – het deel vanaf de De Boelelaan in het noorden, langs de Vrije Universiteit tot aan de Kalfjeslaan op de gemeentegrens met Amstelveen in het zuiden – vervangen Waternet en Liander ook het riool en de gasleiding. De werkzaamheden voor de volledige Buitenveldertselaan zijn eind mei 2023 gereed. Het onderhoud waarbij ook Liander en Waternet betrokken zijn, duurt tot half juni 2022.

Omleiding westelijk fiets- en voetpad

Van april tot juni 2022 pakt de gemeente het deel van de Buitenveldertselaan aan dat langs het terrein van de Vrije Universiteit ligt (zie de afbeelding hieronder). Voetgangers en fietsers moeten in deze periode oversteken naar de overkant van de weg. De campus van de Vrije Universiteit blijft vanaf de Buitenveldertselaan toegankelijk.

Omleiding oostelijk fiets- en voetpad

Ook verder naar het zuiden wordt er gewerkt. Het oostelijke fiets- en voetpad tussen de Van Boshuizenstraat en de Kalfjeslaan is tot half mei niet begaanbaar (zie de afbeelding hieronder). Voetgangers en fietsers worden ook hier omgeleid via de overkant van de weg.

Omleiding autoverkeer

Tussen 9 mei en half juni 2022 ligt de oostelijke rijweg tussen de Van Boshuizenstraat en de Kalfjeslaan open, inclusief de kruising met de Van Boshuizenstraat (zie afbeelding hieronder). De rijbaan en de oostelijke helft van de kruising met de Van Boshuizenstraat is dan niet bereikbaar voor automobilisten. Autoverkeer van Amstelveen naar Amsterdam wordt zoveel mogelijk omgeleid via de A9 of via de route Groen van Prinstererlaan-Keizer Karelweg-Amstelveenseweg. Autoverkeer tussen de Van Boshuizenstraat en de Buitenveldertselaan wordt omgeleid via de Van Nijenrodeweg en de Van Leijenberghlaan.

Bron: Zuidas

Modaliteiten
Auto
Bus
Fiets
Metro
Tram
Trein