Uithoornlijn: Wat gebeurt er in juni?

Na de zomer gaat er een nieuwe fase in voor de bouw van de Uithoornlijn. De komende tijd wordt er verder gewerkt aan de gecombineerde bus-/trambaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Ook wordt er de komende maanden gewerkt op het opstelterrein tussen Amstelveen en de N201 en op en rond het busstation. 

Uithoornlijn bouwplaats

 

 

Omgeving busstation

In juni worden de perrons vernieuwd en nieuwe fietsenstallingen geplaatst. Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni, met 9 en 10 juni als reservedata, brengen we een damwand aan langs het water nabij de Johan van Oldenbarneveldtlaan. Deze trillen we in de grond, dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van damwanden. Er kan geluidsoverlast zijn.

Stroomvoorzieningsgebouwen Boerlagelaan en Amsterdamseweg

Naast de kruising Boerlagelaan en naast het viaduct over de Amsterdamseweg wordt er gestart met het aanbrengen van de fundering voor twee stroomvoorzieningsgebouwen tussen 1 en 9 juni, tussen 07.00 en 19.00 uur. We schroeven deze palen in de grond. Dit veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van palen. Zodra de fundering gereed is,  wordt er verder gebouwd.

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum

In juni en juli werken we verder aan de tramlijn. De techniek om de trams te laten rijden wordt aangesloten, wisselbeveiliging wordt aangebracht en de voorbereiding van het plaatsen van de verlichting wordt gedaan.  Er komt voorzieningen voor de reizigers op de halte en een oversteek voor voetgangers. De parkeerplaats is al gedeeltelijk in gebruik, eind juni wordt het andere deel in gebruik genomen en plaatsen we een fietsenstalling.

Bron: Uithoornlijn

 

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Modaliteiten
Bus
Metro
Tram
Projecten
Uithoornlijn