Q&A Uitstel openstellingsdatum Piet Heintunnel

Piet heintunnel later open

 

Waarom gaat de Piet Heintunnel later open dan 2 december?

Uit testen die tussen 7 november en 20 november hebben plaatsgevonden kwamen veiligheidskritische bevindingen naar voren die moeten zijn opgelost voor de openstelling. Dit bleek niet voor alle bevindingen haalbaar voordat de veiligheidsbeambte een aanvullend advies had moeten uitbrengen aan de tunnelbeheerder. Dit advies is onderdeel van het proces om een openstellingsvergunning te verkrijgen. Hierdoor kan de beoogde datum van 2 december helaas niet gehaald worden.

Wat houden die bevindingen in?

Een aantal voorbeelden van bevindingen waaraan nu nog hard wordt gewerkt om een oplossing te vinden, is de instelling voor het automatisch sluiten van de vluchtdeuren en de stabiliteit van de camerabeelden uit de tunnel op de schermen in de verkeerscentrale aan de Dijksgracht.

Wanneer gaat de tunnel weer open?

Op maandag 28 november 2022 is op basis van testen en met zicht op de resterende geplande werkzaamheden met voldoende vertrouwen vastgesteld dat de bevindingen op korte termijn kunnen worden opgelost of dat er een alternatief gevonden wordt. Daarmee is de verwachting dat met deze laatste stap de Piet Heintunnel enkele weken later alsnog kan worden opengesteld voor het wegverkeer.

Waarom wordt daar nu pas over geïnformeerd?

Eerst is onderzocht of de bevindingen van de laatste testen nog op tijd konden worden opgelost en op welke datum de tunnel wel open zou kunnen gaan. Vervolgens is volgens de bestuurlijke procedure eerst het bestuur hierover geïnformeerd.

Wat zijn de (extra) kosten van deze vertraging?

De oplossing van dit risico gaat ten laste van de post onvoorzien van het project en blijft hiermee binnen het budget.

Zijn de geboden mobiliteitsalternatieven ook na 2 december nog te gebruiken?

Ja, de geboden mobiliteitsalternatieven zijn ook na 2 december nog te gebruiken. De diverse (kortings)acties die aan deze alternatieven waren gekoppeld, zijn dan wel vervallen.

Heeft dit gevolgen voor andere werkzaamheden in de stad?

Het uitstellen van de openstelling heeft consequenties voor enkele projecten in de omgeving en dan in het bijzonder de werkzaamheden van GVB op de Mauritskade. De Mauritskade is onderdeel van de omleidingsroute Piet Heintunnel. Deze route wordt van 5 tot en met 16 december in één richting gestremd voor het vervangen van de spoorstaven. Om ervoor te zorgen dat de ambulancedienst met PRIO 1 vanuit de oostelijke richting het OLVG kan bereiken, is gezamenlijk met de Werkgroep Werk in Uitvoering Oost een mitigerende maatregel opgesteld.

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Oost
Modaliteiten
Auto
Tram