Clusteraanpak

Amsterdam Bereikbaar bundelt de regio in clusters: gebieden waar in dezelfde periode meerdere projecten plaatsvinden waarvan de verkeershinder elkaar versterkt. Met deze clusteraanpak zorgen we dat planningen, maatregelen en communicatie op elkaar worden afgestemd.

Wij brengen professionals samen

Amsterdam Bereikbaar is een interactieplatform dat partijen bij elkaar brengt: partnerorganisaties, medewerkers van infraprojecten, bestaande initiatieven en andere bereikbaarheidsprogramma’s. Zo stimuleren we samenwerking om de bereikbaarheid van de regio Amsterdam te verbeteren. Voor projectleiders is ter inspiratie een toolkit Slim Reizen ontwikkeld die van dienst kan zijn bij het nemen van eventuele maatregelen om verkeershinder te beperken. 

Zo meten we de bereikbaarheid

Het is belangrijk dat we de situatie op de weg en het spoor goed in beeld te krijgen. Daarvoor hebben we verschillende meetinstrumenten en tools tot onze beschikking. Hiermee krijgen we inzicht in de huidige situatie en  toetsen we het effect van onze maatregelen. Ook meten we de reizigersbeleving om zo meer inzicht te krijgen in hoe reizigers hun reis ervaren zodat we onze maatregelen eventueel hierop aanpassen.

kaart

Bekijk de belangrijkste werkzaamheden rondom jouw project

Infraprojecten die in dezelfde periode en in elkaars buurt plaatsvinden, zijn gebundeld in clusters. Het zijn er vijf in totaal: CentraalNoordOostZuid en West.

clusters en projecten