'Als het in regio Amsterdam werkt, dan werkt het overal'

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een van de grootste smart mobility-pilots die ooit in Nederland is gehouden. In november 2021 sloot PPA af – na tien jaar van grootschalige praktijktesten gericht op het integreren van innovatieve systemen in de auto en langs de weg. De resultaten zijn fantastisch: PPA heeft nieuwe en verbeterde diensten opgeleverd voor weggebruikers de doorstroming in de regio is verbeterd én partijen weten elkaar beter te vinden.

Praktijkproef Amsterdam 2021

 

Terugblik Praktijkproef Amsterdam

Alex Colthoff (Vervoerregio Amsterdam) Anna Beerekamp (Vervoerregio Amsterdam) en Arthur Rietkerk (Provincie Noord-Holland) waren nauw betrokken bij PPA en blikken terug op tien jaar innovatie.
‘Toen PPA tien jaar geleden begon was mijn rol vooral het faciliteren van de samenwerking’ zegt Alex Colthoff adjunct-directeur van de Vervoerregio Amsterdam. ‘Als Vervoerregio hebben we veel contact met wegbeheerders en die contacten zette ik bij PPA ook in. Ik fungeerde als facilitator tussen wegbeheerders en ook naar gemeenten binnen de vervoerregio die geen directe partner waren in PPA. De gemeente Amsterdam nam deel aan PPA maar de proeven die we hier uitvoerden raakten natuurlijk ook aan het wegennet in andere gemeenten. Het was dus belangrijk om hen ook op de hoogte te houden en enthousiast te maken.’
Arthur Rietkerk werkt bij de provincie Noord-Holland en zat in het projectteam van PPA. ‘Daarin werd concreet uitgedacht hoe we in drie fasen de proeven gingen aanpakken. Dat vergde veel afstemming: met gemeenten om Amsterdam heen en met de verschillende commerciële partijen waarmee we samenwerkten.’
Ook Anna Beerekamp van de Vervoerregio Amsterdam nam deel aan het projectteam. Zij richtte zich vooral op de pilots van de twee Europese projecten Concorda en Socrates2.0. ‘Onze taak was om deze grote internationale proeven steeds weer te vertalen naar onze regio. Dus hoe werkt het hier hoe kan dit ons hier helpen?’

 

Bron: MRA Smart Mobility

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Modaliteiten
Auto
Bus
Fiets
Metro
Tram
Trein