Geef je mening! Reizigers belevingsonderzoek 2021

Hoe reis je door de regio Amsterdam? Kom je wel eens weg- of spoorwerkzaamheden tegen en ben je hiervan op de hoogte voordat je van huis vertrekt? Ervaar je hinder en wat doe je om dit te omzeilen?

Reizigers belevingsonderzoek

 

Onderzoeks- en adviesbureau MuConsult voert in opdracht van Amsterdam Bereikbaar een onderzoek uit naar reisbeleving op de weg, het fietspad en in het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam. Het beantwoorden van de vragen duurt 10 tot 15 minuten en is in te vullen tot en met 18 juni a.s.

Cluster
Alle werkzaamheden in Amsterdam Zuid
Modaliteiten
Auto
Bus
Fiets
Metro
Tram
Trein